top of page

Directeur van AZ Turnhout: "grote meerderheid van covidpatiënten is gevaccineerd."(update onderaan: momenteel 100% gevaccineerden op covidafdelingen van drie ziekenhuizen van GZA Antwerpen)


Dat krijg je dan met die regionale zenders, in dit geval het Kempense RTV. Vaak passeren daar jonge, beloftevolle nieuwsmakers, die nog écht op zoek gaan naar de waarheid, die hun journalistieke métier serieus nemen.


Zo gebeurde het, dat er op donderdag 4 november 2021 een korte reportage werd gemaakt over het stijgende aantal coronapatiënten in de Kempense grensregio. Hierbij kwam de directeur van het ziekenhuis AZ Turnhout aan het woord.


En die zei zomaar, op de lokale tv-zender, het volgende: "De patiënten die wij opnemen (met covid, red) zijn meer en meer gevaccineerde patiënten. Ik weet dat men soms andere geruchten hoort, maar de grote meerderheid van de patiënten die wij nu opnemen, zijn gevaccineerde mensen." De opnameduur lijkt hem wel korter, en het herstel vlugger dan voorheen. Omwille van vaccinatie, van betere behandelingen of omwille van de deltavariant, of een combinatie ervan? Dat werd niet meteen uitgeklaard.


De reportage lijkt al na enkele uren grotendeels onzichtbaar te zijn gemaakt door de eindredactie van RTV. Iedereen die de coronaverslaggeving van onze reguliere media iet of wat volgt, snapt uiteraard waarom deze getuigenis, van een ware expert ter zake, weggemoffeld wordt. Het strookt niet met het huidige narratief, dat, tegen beter weten in, de indruk wil wekken dat we hier met een 'pandemie van ongevaccineerden' zitten. Dat riedeltje wordt stel-sel-matig gebruikt, niet enkel in ons land, maar ook in de VS, in Frankrijk, in Spanje, in Nederland, in Duitsland, etc. Het is overduidelijk dat hier sprake is van een internationaal duidelijk afgestemde sensibiliseringscampagne, om de sociale en economische druk op de niet-geprikten zo hoog mogelijk te leggen. Stelselmatig worden er dan ook verhoudingen gesuggereerd, die niks meer te maken hebben met de werkelijkheid. Meestal schermt men met 'de privacy' van de patiënten, om het niet te hoeven hebben over specifieke percentages. En wanneer die cijfers dan toch uitkomen, zoals de verplichte parlementaire toelichting van minister tegen Volksgezondheid FVDB enkele weken geleden (zie fragment hieronder), dat 70% van de covidgehospitaliseerden in Vlaanderen, en 60% van de Vlaamse covidgevallen op Intensieve Zorgen wel degelijk dubbelgeprikt zijn, dan begint het meteen excuses te regenen. Zoals bijvoorbeeld het feit dat een flink deel van die covidgehospitaliseerden al in het ziekenhuis lagen voor andere ernstige kwalen, voor ze besmet bleken te zijn.


Bottomline: men overdrijft stelselmatig het percentage niet-geprikte coronapatiënten.


Dit krijgt volgens mij uiteindelijk nog een flink gerechtelijk staartje, want dit blijft niet duren.


De marsorders van FVDB en vele van zijn buitenlandse collega's zijn overduidelijk: men wil komen tot minstens 99% geprikten, te rekenen vanaf de leeftijd van zes maanden oud. En die prikken zullen uiteindelijk allemaal mRNAprikken zijn, en onderdeel van een 'prikabonnement' dat ieder half jaar of jaar vernieuwd moet worden, op straffe van het onbruikbaar maken van je coronapas. Dit heeft uiteraard niks meer te maken met volksgezondheid, maar alles met de invloed van de farmaceutische industrie én met het installeren van een flink uitgedacht sociale controlesysteem in een groot deel van onze wereld, waarbij burgers de volgende jaren steeds opnieuw hun QR-code tevoorschijn moeten halen, voor quasi elke toegang tot onderwijs, cultuur, sport, werk, socioculturele activiteiten. En wie de derde, vierde, vijfde prik weigert, of wie zich wat kritisch uitlaat op sociale media, of zich niet wenst te houden aan bepaalde absurde lockdownmaatregelen, die verliest het groene vinkje. Simple comme bonjour....voor wie het ziet. En een extreme ontnuchtering voor wie het plots door begint te krijgen. FVDB en consoorten hebben het niét goed voor met onze gezondheid. Waarom zouden ze anders alle sportaccomodaties ontoegankelijk maken voor ongeprikten? Of ermee dreigen om tienduizenden verpleegsters, artsen, kinesisten en ander zorgpersoneel te schorsen, omdat ze ervoor kozen hun prik niet te halen, terwijl onze zorg al heel zwaar onderbemand is....


Dat de leugen uiteindelijk zal ingehaald worden, is overduidelijk. Hoelang dit echter nog zal duren, en hoeveel leugens en repressie we nog te verwerken krijgen voor de waarheid boven komt, is een ander paar mouwen. Maar het kaartenhuis zàl in elkaar stuiken, dat is zeker.


Addendum: de oorspronkelijke link met het interview lijkt weg te zijn gehaald (zie hier en hier), maar hier vind je 'm wel nog terug.


UPDATE: in de drie Antwerpse ziekenhuizen van GZA geeft hoofdarts Kristiaan Deckers toe dat momenteel 100% van de covidgevallen op IC gevaccineerd zijn. Dit kan heel wat redenen hebben, en wil daarom niet zeggen dat de prikken op korte termijn het ziektebeeld niet gunstig kunnen beïnvloeden. Maar de mantra van de 'pandemie der ongevaccineerden', mag bij deze wél naar het rijk der fabelen worden verwezen.


Hieronder hoor je tenslotte minister FVDB de werkelijke cijfers in Vlaanderen geven. Een flinke meerderheid van de covidgehospitaliseerden is wel degelijk geprikt, en dat percentage lijkt de laatste tijd enkel maar te stijgen.Comments


bottom of page