top of page

Wat doet een Belgische 'viroloog' op hét feestje van het mondiale grootkapitaal?

Van 22 tot 26 mei 2022 komen opnieuw duizenden van 's werelds machtigste politici, bedrijfsleiders, top-investeerders, en (voor hen werkende) wetenschappers naar het Zwitserse Davos, voor de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum (WEF). Vanuit België zakken drie ministers, zes bedrijfsleiders, en één viroloog/biostatisticus af. Bijzonder.
Het WEF, geleid door de uiterst clevere Klaus Schwab, is de dag van vandaag overduidelijk de belangrijkste lobbygroep en netwerker van het grootkapitaal. Deze groep slaagt erin niet enkel de belangrijkste politici van de wereld te ontvangen, maar verschillende onder hen ook op te leiden (!) en te katapulteren in de belangrijkste regeringsposities in landen als onder meer Canada, Frankrijk, België, Nederland, Nieuw-Zeeland, Italië, enz.

Het WEF heeft een langetermijnvisie voor de toekomst van het kapitalisme en de neoliberale globalisering, zoals ik anderhalf jaar geleden al uiteenzette in volgend artikel. . De transitie naar een, in hun ogen, noodzakelijke Vierde Industriële Revolutie, vol digitalisering, automatisering, Artificiêle Intelligentie en ingrepen in het menselijk lichaam (de mens als onderdeel van The Internet of Things), noemen ze zelf The Great Reset. Lees vooral hun eigen analyse hierrond.


Viroloog des Vaderlands MVR verklaarde vorige week nog in de Nederlandse Tweede Kamer, dat The Great Reset van het WEF fake news is, dat geband moet worden van onze media, maar niks is echter minder waar.


Zelf beweerde het World Economic Forum vanaf het prille begin, dat de coronacrisis dé perfecte gelegenheid was om onze ‘global village’ drastisch binnen te leiden in een Nieuw Normaal. Een Normaal waar politici meer en meer vervangen worden door technocraten (ten dienste van de grootste bedrijven en investeerders), waar de democratie zoals we die kennen worden afgeschaft, en waar burgers zich dienen in te schakelen in een nieuw sociaal contract met de overheid. Eentje waar oude grondrechten niet langer gelden, en waar alle nieuws en opinie dat afwijkt van de officiële richtlijnen, verplicht gecensureerd moet worden. Codewoord hier is "Build Back Better", een mantra dat door meer en meer regeringsleiders in de wereld, van Biden en Trudeau, tot Adern, Rutte, Macron en Decroo, woord voor woord in de mond wordt genomen.
Op zijn minst twee zaken zijn hier opmerkelijk.


Ten eerste: de coronacrisis, en dan vooral de opgelegde maatregelen, bleken uiterst gunstig te zijn voor de grootste bedrijven en investeerders ter wereld: hun winsten gingen werkelijk door het dak, terwijl een groot deel van de wereldbevolking snel verarmde.
Ten tweede: de coronamaatregelen werden deels gestuurd door de Verenigde Naties en de World Health Organisation. Beide ‘publiekprivate transnationale instellingen’ hebben werkelijk zéér veel banden met WEF of met de belangrijkste spelers binnen WEF. Zo zette het WEF bijvoorbeeld hard in op het promoten van de QR-pasjes, om zo reizen weer ‘veilig’ te maken, en iedereen aan de spuit te dwingen. Maar veel meer dan dat. Enkele maanden voor het uitbreken van de coronacrisis, werd het draaiboek voor wereldwijde coronamaatregelen al uitgevouwd door …. Het World Economic Forum. En ja, hoor, het ging toen over lockdowns, reisverboden, terugschroeven van grondrechten, telewerk, afstandsonderwijs, massaal testen én prikken, verarming en het onderdrukken van sociale onrust, ondersteuning van het grootkapitaal, en de strijd tegen zgn 'desinformatie'. Een shock-doctrine op speed, als het ware.

De tendens om meer en meer lokale bevoegdheden over te dragen naar supralokale instellingen waar het grootkapitaal het laatste woord heeft, is een duidelijke tendens van de laatste decennia. We zien dit onder meer op het niveau van Handel, Technologie, Transport, Industrie, Onderwijs, Media, Energie en Volksgezondheid. De democratische modellen zoals we die kennen, worden hiermee uiteraard onderuit gehaald. En wie hier tegenin durft te gaan, wordt nog al gauw geframed als populistisch, conservatief of rechts.


Het WEF speelt een sleutelrol in een aantal van deze neoliberale globaliseringstendenzen, en dus is het ieder jaar weer uitkijken naar wie er zoal naar de Annual Meeting afzakt. Hier wordt immers afgesproken hoe nationale overheden hun politiek zo kneden, dat ze steeds meer ruimte geven aan de Grote Herstart van onze politiek en economie, naar een wereld waar de rijksten en machtigsten het voor het zeggen hebben, zonder dat lokale overheden of kritische burgers hen nog een strobreed in de weg kunnen leggen. Een natte droom van het grootkapitaal, die al behoorlijk oud is. Een droom, verpakt in modellen als de 2030 Sustainable Development Goals (die WEF voor de VN mag implementeren), of de Europese Green Deal, op maat van het bedrijfsleven.

Gelukkig beseffen meer en meer mensen wat voor mistige deals er achter de coulissen van onze wereldpolitiek en globale economie worden gemaakt, en maken zij werk van een tegenbeweging, een 'andersglobalisme' dat gestut wordt door een bottom-up-denken, waar lokale veerkracht, duurzaamheid, basisdemocratie en economie op mensenmaat leidende principes zijn.


Onlangs lekte de lijst met deelnemers voor de volgende Davos-meeting uit.


Jan Jambon zal present zijn, als minister president van Vlaanderen. Net als Alexander Decroo (opgeleid door WEF als Young Global Leader, class of 2015), en Minister Petra De Sutter. Naast hen zien we de CEO’s van enkele van België’s belangrijkste bedrijven: Ageas, de Haven van Antwerpen, Arcelor Mittal, Solvay, Umicore en Bain & Company.


En tenslotte…. Geert Molenberghs, chair of the Leuven Statistics Research Centre.Geert Molenberghs dus, de man die we gerust de grootste paniekzaaier van België mogen noemen. De man die al gauw opriep tot volledige en langdurige lockdown van alle kleinhandel, zodat de Delhaizes, Zalando’s, Amazons en Bols van deze wereld woekerwinsten konden maken, terwijl de begroting en het welzijn in het land volledig om zeep werden geholpen. Zijn helse modellen bleken helemaal niet uit te komen, maar ze werden wél gretig gereproduceerd om maximale angst te verspreiden onder de bevolking.


En dan is mijn vraag: wat doet deze man op de Annual Meeting van het World Economic Forum? Wat heeft ie daar te zoeken, tussen al die topbedrijven en investeerders, die maar al te blij waren met zijn foute Doomsday pronostieken?

Commentaires


bottom of page