top of page

De Great Reset voor Dummies

Sinds het begin van de menselijke beschaving werken rijken en machtigsten samen om zichzelf te beschermen én te zorgen voor een politiek, economisch en financieel beleid dat hen nog wat rijker en machtiger maakt dan ze al zijn.

Ze kochten vele eeuwen de stem van priesters, pers, politici en wetenschappers, om als het ware een rookgordijn te maken zodat hun private belangen plots werden verwoord als algemeen belang. Ze verenigden zichzelf in loges, conferenties en in tal van lobbygroepen, ver weg van de schijnwerpers.

Daar werden maar al te vaak de krijtlijnen gelegd van hun gewenste beleid, dat vervolgens werd verdedigd door eindredacteurs, bevriende experten, politici en andere ‘influencers’.

Dit is voor sommigen misschien een complottheorie, maar ongeveer iedere politieke wetenschapper en iedereen die deze materie wat bestudeert, zal u vertellen dat dit is hoe politiek werkt.


Eén van de kritische wetenschappers die bijvoorbeeld de rol van de massamedia analyseerde en heel begrijpelijk presenteerde, is Noam Chomsky:
Binnen de lage landen hebben we onder meer politoloog Kees van der Pijl, die op een behoorlijk toegankelijke manier aantoont hoe media, wetenschap en politiek bijna altijd de belangen dienen van de machtigsten, omwille van hun afhankelijkheid op verschillende manieren. Ook ex-luchtmachtpiloot Walter Baeyens schreef intussen enkele boeiende boekjes hierover. Een andere favoriet van mij hieromtrent, is de onnavolgbare Catherine Austin Fitts, en haar Solari Report. Of ook nog James Corbett.


Met de globalisering van de laatste decennia, waarbij de wereld meer en meer één marktplaats wordt, en waar er sterk naar gestreefd wordt om zoveel mogelijk belemmeringen voor die markt op te heffen, werken de rijkste bedrijven en beleggers meer en meer samen met de machtigste politici. Vroeger heette dat corruptie; nu noemt men dat ‘publiek-private samenwerking’ zonder transparantie.

Rijken steken hun geld samen in giga-vermogensbeheerders als Blackrock en Vanguard, die intussen economisch, financieel én politiek machtiger zijn dan de meeste overheden. De crème de la crème van het grootkapitaal verenigt zich ook in conferenties en lobbygroepen als de Council for Foreign Relations, Bilderberg en World Economic Forum.


En het lijkt erop, dat vele decennia van geheim overleg tussen die 0,1% geresulteerd heeft in een min of meer consistente toekomstvisie voor de wereld. Een wereld die helemaal geconnecteerd is met elkaar, bestaat uit één markt en één dominante cultuur, één digitale munt, een strikt gereglementeerd internet, doorgedreven tracking en tracing én disciplinering van alle wereldburgers, en gedreven door automatisering, digitalisering en artificiële intelligentie. Een heuse Vierde Industriële Revolutie. Dit alles gestuurd door internationale agentschappen die vooral bestuurd worden door privékapitaal.


Een aantal sectoren gaan hierbij op de pof, zoals lokale voedseleconomieën, een groot deel cultuur en horeca, lokale onderwijsprogramma’s, massatoerisme, vele kleine zelfstandigen.

We merken nu trouwens al hoe fel de digitalisering is doorgedrongen in ons dagelijks leven, en hoe weinig diensten van handel en overheid nog geen geautomatiseerde helpdesk hebben, hoe een groot deel beroepen aan het verdwijnen is. Wanneer zag of sprak u bijvoorbeeld voor het laatst nog een bankbediende?


De digitalisering staat volgens velen nog maar aan het begin, en het 5G netwerk zou dit ook nog eens enorm kunnen versnellen.


Tegelijkertijd zullen mensen meer en meer verontrust geraken door het verlies aan hun oude job, hun oude zekerheden. Velen verkiezen bijv hun lokale boer of stamcafé boven een avondje Zoomen of bestellingen plaatsen bij Amazon of Bol.com. Vele onderwijzers en werkgevers zijn verafschuwd door doorgedreven telewerk en afstandsonderwijs. Om het nog niet te hebben over het psychologische effect van de vervreemding van veel te veel scherm en veel te weinig echte interactie.Frappant is, dat momenteel bijna alle westerse regeringsleiders zich verenigen achter de idee van een Great Reset, zoals die, aan het prilste begin van de coronacrisis werd gelanceerd door het World Economic Forum, die belangrijkste lobbygroep van het grote kapitaal. Die Great Reset, omhelst het idee van een heuse Shockdoctrine, een bewust georganiseerde doorgedreven versnelling van de digitalisering en automatisering in onze samenleving, hierbij zoveel mogelijk weerstand onderuithalend. Samen met die Great Reset-idee, die we momenteel in volle ontwikkeling zien, en waar letterlijk duizenden miljarden dollars naar toe gaan, zien we de idee van “Build Back Better”, een WEF-slogan die intussen door ongeveer iedere Westerse regeringsleider wordt overgenomen.
Ik schrijf ‘Westers’ of ‘Atlantisch’, want tegelijkertijd zien we dat de motor sputtert, en dat het regionalisme van onder meer de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) haar voet de laatste maanden duidelijk op de gaspedaal zet, met de oorlog in Oekraïne als voorlopig orgelpunt. Een volgende broeihaard wordt mogelijks Taiwan (maar we wijken af).


Verschillende stemmen gaan zo ver, om te beweren dat niet enkel de coronacrisis geïnstrumentaliseerd is geweest om die Great Reset te versnellen, maar eveneens een grootschalige oefening was om protest hiertegen in de kiem te smoren. We zitten na meer dan twee jaar effectief met grondwetten die bij gelijk welke noodtoestand kunnen worden opgeheven, met vrije meningsuiting die onmogelijk wordt gemaakt, en met het dirigeren van zoveel mogelijk belastinggeld naar meer en meer en meer schermtijd en digitalisering, en een ongezien transfer van rijkdom naar de rijkste 0,1%. Dit zijn allemaal feiten. Over de intenties erachter kan evenwel gespeculeerd worden.


Sommige stemmen gaan nog wat verder, en beweren dat ook de klimaatcrisis handig wordt gebruikt om komaf te maken met de onafhankelijkheid van nationale parlementen, met de klassieke burgerrechten, en met ons financieel en economisch systeem zoals we dat kennen. Het is in ieder geval behoorlijk frappant dat zowel de pandemiemaatregelen als het officiële klimaatbeleid dezelfde rijken en machtigen bevoordelen, en ons de weg doen inslaan naar steeds meer vervreemding, isolatie en inhoudsloos gekwaak in onze samenleving.


In volgend filmpje hoor en zie je de machtigste vrouw van Europa, Ursula von der Leyen, een speech geven aan het World Economic Forum, in november 2020, toen we nog niet zover in de coronacrisis zaten. Ze spreekt zich niet enkel uit als aanhangster van de Great Reset van het grootkapitaal, maar vernoemt ook zowel de coronacrisis, de uitrol van de vaccins als de klimaatcrisis als perfecte gelegenheden om de Great Reset te versnellen. En dit allemaal, terwijl er nog nooit, op een politiek-representatief niveau gestemd is voor die Great Reset, of de innige banden met dat grootkapitaal.Money makes the world go round, en wat we momenteel zien, is een absolute ‘corruptie’ van de geesten van heel wat parlementairen, journalisten, academici, ngo-mensen, die steeds meer lijken te spreken vanuit één mond. Méér 5G, méér digitalisering, méér ‘strijd tegen desinformatie’, méér veiligheid, etc, en dat zien we over het ganse spectrum gebeuren.


Tot het kaartenhuisje met veel gedonder instort.

Want ziele-mensen laten zich nu eenmaal niet programmeren.

En de werkelijkheid zal het wensdenken steeds inhalen.


Maar dat het Oude Normaal definitief voorbij is, daar ben ik zeker van.

Zonder schrik evenwel, hoewel er heel wat op het spel staat. Onze waardigheid bijvoorbeeld, en onze menselijke essentie....


Au boulot!

Opmerkingen


bottom of page