top of page

De prikindustrie heeft zonet onze Volksgezondheid overgenomen

Volg je mijn redenering even mee?


Op het avondjournaal van Radio 1, op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, 1 september 2022, werd als hoofdpunt het volgende nieuws aangekondigd.Nieuwsanker Sofie Vander Donckt: “De experts van het Europees Geneesmiddelen Agentschap hebben twee aangepaste vaccins goedgekeurd tegen het coronavirus. Het zijn vaccins van Pfizer en ModeRNA tegen de eerste Omikron-variant."
Vaccinoloog Pierre Van Damme: “Laten we zeggen dat wij zien dat die aangepaste vaccins zorgen voor een hogere concentratie van neutraliserende antilichamen, heel specifiek tegen Omikron-stammen, maar om dan te zeggen dat zij meteen veel meer gaan beschermen, dat zal het gebruik ervan natuurlijk uitwijzen als we dat op grote schaal gaan gebruiken. Maar eigenlijk is de boodschap heel belangrijk dat men vooral moet gaan voor die tweede booster in de verschillende risicogroepen.”

(Audio-opname achteraan dit artikel)


We merken hier alvast een aantal zaken op, zoals:


Ten eerste: Blijkbaar werden zowel de nieuwe 'Omikronprik' (*) van Pfizer, als die van ModeRNA, op exact dezelfde dag, 1 september 2022, goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelenagentschap. In bijgaande link vind je hun persbericht daarover. Wat opvalt is dat ze amper verschil lijken te maken tussen beide merken, en ook heel voorzichtig zijn in de bespreking ervan. Als 'bewijs' van veiligheid, refereren ze enkel naar enkele kleinschalige en superkorte onderzoekjes van de firma's zelf.


Ten tweede zijn deze twee farmabedrijven, Pfizer en ModeRNA de duidelijke winnaars van de prikmiljardenrace geworden, en hebben ze vaak dezelfde investeerders, zoals onder meer de ultrarijke Bill Gates, die zich maar al te graag mengt in het prikdebat, de WHO-prikafdeling zo goed als dirigeert, en er ook waanzinnig veel extra geld voor binnenrijft de laatste jaren. De twee andere zware concurrenten, Astra Zeneca en J&J, gebruikten de mRNA-techniek NIET voor hun prikken, en werden intussen naar de uitgang gestuurd (onder druk van nieuwsberichten over ernstige bijwerkingen), en mogen geen boosters meer produceren. De ENIGE erkende coronaboosterprikken zijn nu mRNA-prikken, die werken met een spiksplinternieuwe technologie, die 'basically' een nieuw soort 'vaccins' maakt, op basis van stukjes mRNA die, eenmaal in het lichaam geïnjecteerd, de lichaamscellen kunnen aanzetten tot het aanmaken van allerhande soorten proteïnen, die het lichaam normaal gezien niet aanmaakt. In het geval van de coronaprikken worden mRNA-stukjes in het lichaam gebracht, die het lichaam zogenaamde spike-proteïnen laten aanmaken, waar het lichaam op haar beurt antilichamen voor maakt. Binnen een strikt theoretisch model zou dat dan héél effectief kunnen zijn. In de realiteit voorlopig....serieus minder. De firma ModeRNA zelf blijft lyrisch: zij ziet haar prikken als een soort 'software' voor het menselijke 'Operating System', dat geregeld nieuwe 'updates' aanbiedt, tegen nieuwe 'virussen'. In een blogartikel van enkele weken geleden, maak ik nog een korte analyse over de complete grootheidswaanzin van ModeRNA, die het idee wil verkopen dat iedere aardbewoner om het jaar slechts één mRNA-'vaccin' meer nodig zal hebben, steeds geupdate naar de laatste virustrends. Een recente prik geeft je in verschillende landen dan ook toegang tot onderwijs, werk, openbaar vervoer, horeca, cultuur, sport, etc. Altijd meegenomen!


Ten derde tegelijkertijd werd vorige week aangekondigd, dat het piepjonge maar heel ambitieuze ModeRNA de reus Pfizer aanklaagt, voor overtreding van patentrecht van de mRNA-cocktailformules. Ben je nog mee? Deze rechtszaak doet uitschijnen alsof beide firma's intussen gezworen vijanden zijn, maar niets is uiteraard minder waar. Het proces zal uiteindelijk een bepaalde rechtspraak genereren, zowel tussen farmabedrijven onderling, als over de afdwingbaarheid van DNA- en RNA-patenten door het bedrijfsleven aan andere bedrijven, maar ook aan de overheden en de burgers. Al wie de evolutie van de ggo's een beetje volgt, merkt eenzelfde beweging op: het privatiseren van DNA en RNA van planten, dieren en .... mensen, en aansturen op processen om vandaaruit de rechtspraak voor de toekomst te sturen, gebruik makend van de beste patentadvocatenfirma's ter wereld.


Ten vierde constateren we, dat de nieuwe 'Omicron-updates' AMPER onderzocht zijn of getest op proefpersonen, enkel in een hele beperkte en kortstondige setting (meting van toegenomen antilichamen na injectie). En op 8 muizen. Het bevat nochtans compleet NIEUWE stukken RNA, wat het een compleet nieuwe prik maakt.


Ten vijfde weten we intussen dat er absoluut geen fatsoenlijke monitoring gebeurt van de prikbijwerkingen van de eerste prikreeks. Met heel veel moeite slagen slachtoffers of hun dokters erin een bijwerking te laten registreren, om daarna te merken dat de prikindustrie en de overheidsregulatoren telkens opnieuw het argument gebruiken "dat de oorzakelijkheid tussen prik en bijwerking niet is bewezen". Maar men zoékt quasi nooit naar een mogelijke causaliteit. Een documentaire die onlangs vrij kwam, gaat hier dieper op in.


Ten zesde verkondigt prikverkoper Pierre Van Damme op 1 september zélf op de radio het volgende: "om dan te zeggen dat zij meteen veel meer gaan beschermen, dat zal het gebruik ervan natuurlijk uitwijzen, als we dat op grote schaal gaan gebruiken." Deze man, met heel wat financiële banden met onder meer Bill Gates en een belangrijk deel van de farma-industrie, dekt zich naar goede gewoonte hier weer goed in. Hij zegt eigenlijk niet meer of niet minder, dat het helemaal niet duidelijk is of die 'Omikron'-updates wel 'beter' zijn dan de 'klassieke' mRNA-coronaprikken. Wat telt, is 'dat er geboosterd wordt', en dan in eerste instantie bij de 'risicogroepen'.


Ten zevende. Het Paard van Troje dat de kritische lezer hier misschien opmerkt, is het volgende. Men lijkt, zowel vanuit de prikindustrie, als vanuit de regulatoren, weinig moeite te steken in het bewierroken van de 'update', en gebruikt in alle mogelijke landen bijna zoveel mogelijk minimalismen ("we hopen dat", "het zou kunnen dat", "misschien", "eventueel"). Wat men ook tracht te minimaliseren, is het VERSCHIL tussen de eerste generatie coronaprikken, en de tweede. Het lijkt mij in ieder geval te gaan om compleet nieuwe stukken mRNA, die ingebracht worden in het lichaam, en daar nieuwe eiwitcombinaties laten produceren door het lichaam (in casu een aangepast soort spike-virus), die dan opnieuw bepaalde verhoopte immuniteit kan tewerkstelligen tegen de échte virusvariant (die nog steeds wijzigt). Opnieuw véél theorie en 'geen tijd' om dit zogezegd ook uit te testen op mensen. Terwijl het toch om een nieuw soort prik gaat, met allerhande mogelijke aparte bijwerkingen, én bovendien mensen ook nog eens 'boostert', wat op zich ook weer nieuwe onbedoelde effecten met zich kan meebrengen. Naar verluidt werden hiervoor dus ACHT muizen getest, en zoals gezegd, zeer beperkte aantallen mensen, met heel beperkte onderzoeksscope, en op extreem korte tijd.


Ten achtste: Op 1 september 2022 keurt het Europese Geneesmiddelenagentschap het nieuwe 'vaccin' goed, en al meteen blijkt dat de levering van tientallen, zo niet honderden miljoenen doses al geregeld is, diezelfde dag nog, en de volgende weken al bezorgd worden. Die goedkeuring lijkt alvast, net als de vorige keer, een schamel stukje theater van een 'overheidsregulator', die al lang niet meer onafhankelijk is, en diep geïnfiltreerd is door de farmalobby en haar genereuze giften aan de instelling. Wist je trouwens dat de grote baas van de EMA, Emer Cooke, zeer vele jaren een toplobbyiste was voor de farma-industrie, en daarbij zoveel mogelijk prikken trachtte te verkopen aan Europese instanties? Nu zit ze op de andere stoel, maar misschien nog wel met dezelfde doelstellingen?


Ten negende wordt aan het eind van het radio-stukje nog het volgende medegedeeld.

Nieuwsanker: “De aangepaste vaccins worden bij ons gebruikt voor de geplande herfstbooster. De komende weken leveren Pfizer en Moderna aan Vlaanderen ruim twee-en-een-half miljoen dosissen. Vanaf 12 september starten dan de herfstvaccinaties, en daarvoor zijn al achthonderdduizend uitnodigingen verstuurd.”

Okay, media en politiek hadden ons al voorbereid op een campagne om de 800.000 mensen uit de risicogroepen aan te zetten tot herfstboosteren, ook al hebben ze nog maar recent een infectie doorgemaakt. Nu we het cijfer van 2,5 miljoen dosissen voor Vlaanderen horen, lijkt dat te suggereren dat het toch weer het streefdoel zal zijn om minstens de HELFT van de volwassen Vlamingen een vierde prik op 18 maanden toe te dienen. En dit terwijl de meerwaarde van dat boosteren voor de meesten hoogstens discutabel is, althans volgens heel wat recent wetenschappelijk onderzoek.


Ten tiende en laatste. Farmalobbyist Van Damme heeft in 'zijn' Vlaanderen de eer gekregen om kond te doen van een nieuw medisch tijdperk: farmabedrijven krijgen voortaan de vrije hand in het 'updaten' en produceren van allerhande experimentele mRNA-prikken, zonder voorafgaand intens onderzoek op mensen of dieren, en zonder ernstige monitoring van de mogelijke bijwerkingen. Deze bedrijven werken hiertoe zeer nauw samen met valselijk-onafhankelijke 'vaccinologen' waar de ministers van Volksgezondheid niét tegen mogen ingaan. En ook de journalisten (of toch hun eindredacteurs) lijken beloofd te hebben om quasi alle kritische priktegenstemmen ook de volgende jaren af te doen als 'desinformatie'. Blogs als deze kunnen ten allen tijde worden gecensureerd van sociale media. En dat gebeurt ook geregeld.


Dergelijke deregulering is de decennia oude droom van de Prikpushers. Ze zijn er voorlopig in geslaagd, met behulp van een trits ambitieuze virologen, een groepje cynische politici, en een troep naïeve journalisten.


Maar ik zou toch maar die oversterftecijfers in de gaten houden...


Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Tot ooit in de rechtbank, hopelijk.(de audio-opname van het radionieuws waarvan sprake, vind je hieronder).
Voetnoot: (*) Ik gebruik stelselmatig het woord Prik, Spuit of 'Vaccin' (tussen aanhalingstekens), omdat de nieuwe mRNA-injecties niét voldoen aan de definitie van 'vaccin', zoals die tot over enkele jaren in de brede wetenschappelijke literatuur werd gebezigd. Words matter.


Comments


bottom of page