top of page

Het Rijk der Virologen is voorbij

Enkele bedenkingen om en rond het Terzake-'debat' tussen Erika Vlieghe en Luc Bonneux van 'Wintermanifest'.
Er is tijdens de Kerstperiode een boeiende platformtekst gepubliceerd, door een hele resem professoren, wetenschappers, artsen, overheidsambtenaren, journalisten en kunstenaars, geheten 'Wintermanifest'.


Ondertekenaars hiervan zijn onder meer de gekende critici Hendrik Vuye, Thomas Gevaert, Rik Torfs, Wouter Duyck, Zeger Debyser, Tijl De Bie, Liliane Schoofs, Luc Bonneux, aangevuld met wat voorheen stillere stemmen als Dirk De Wachter, Dave Sinardet, Tinneke Beeckman, Paul Verhaeghe, Reginald Moreels, tot zelfs voormalig beleidsknuffelaar Ignaas Devisch en prikplicht-supporter Stany Crets. Wie er niét op staan, en wellicht niet gevraagd zijn, zijn onder meer de door de media verguisde coronacritici van het eerste uur: Mattias Desmet, Lieven Annemans en Sam Brokken.


Het Wintermanifest leest héél diplomatisch en héél voorzichtig, maar zit barstensvol kritiek op het huidige coronabeleid en op de macht van een handjevol tv-virologen. Het hekelt onder meer de Media, die zich veel te eenzijdig en onkritisch hebben getoond, en veel te veel angst hebben aangezwengeld. Het hekelt het complete gebrek aan langeretermijndenken, het gebrek aan transparantie, de schending van de grondrechten en de democratische cultuur, de censuur en de sabotage van een maatschappelijk, tegensprekelijk debat, alsook het écht betrekken van experten uit diverse takken van de samenleving. Het suggereert ook dat een aantal medewerkers van de GEMS, zoals 'motivatiepsycholoog' Maarten Van Steenkiste, voornamelijk geïnstrumentaliseerd zijn om een heel eenzijdig en kwalijk coronabeleid erdoor te drukken.


Het Wintermanifest roept vooral op tot een maatschappelijk debat rond deze fenomenen, en het wenst vooral dat de politiek zich verantwoordt rond deze legitieme bekommernissen. En dus kon het niet anders, dan dat dit Manifest op één of andere manier toch in de reguliere media moest worden besproken, hoe ongemakkelijk dit ook voelt voor het kleine groepje politici en tv-virologen dat de laatste twee jaar het coronabeleid bepaalt. Een beleid dat onder meer geleid heeft tot een enorme stijging van de staatsschuld, een epidemie aan depressies, een grote verarming van een belangrijk deel van de bevolking, en een polarisering die we in de laatste 75 jaar niet meer gekend hebben in ons land.


En dus was er gisteravond op de VRT, in het programma Terzake, een soort ritueel debatje, tussen enerzijds Erika 'ik-doe-toch-mijn-best' Vlieghe en epidemioloog Luc Bonneux. Dat vind je hier terug.


Marc Van Ranst had de dag ervoor al duidelijk gemaakt dat hij het Wintermanifest "niet bijzonder respectvol" vond, dus was ik benieuwd hoe het debatje, en de twitterreacties daarop zouden uitdraaien.


Het debat zelf leek voornamelijk een dovemansgesprek, hoewel moderatrice Kathleen Cools echt wel haar best leek te doen om Luc Bonneux's stem te versterken.

Bonneux koos er duidelijk voor om niet de rol van 'nestbevuiler' opgeplakt te krijgen, door meermaals rustig te zeggen dat hij en de andere ondertekenaars niet wilden terugblikken naar wat foutgelopen is in het verleden, en al zeker geen proces wilden maken van de tv-virologen, maar enkel naar de toekomst van het coronabeleid wilden kijken. Sowieso vond hij het al raar om uitgespeeld te worden tegen Erika "moeder Teresa" Vlieghe, en niet tegenover een politicus.


Vlieghe speelde, opnieuw, de vermoorde onschuld. Wees er telkens opnieuw op dat zij en enkele collega's wel 'met half Vlaanderen' aan de tafel hebben gezeten, dat zij simpelweg niet konden nadenken over langeretermijnperspectieven omdat hun agenda toch al zo goed genoeg gevuld was, en dat zij écht wel haar best had gedaan.En daarbij, vond zij, had de GEMS-groep wel degelijk heel veel geluisterd, ook naar de kreten van de therapeuten die haar week na week de penibele mentale toestand van vele van onze landgenoten, en vooral die van onze jongeren, duidelijk wilden maken. Of naar de economen die waarschuwden voor grote drama's bij de middenstand. Zij hadden hun best gedaan om al die informatie te verwerken in hun beleidsrapporten, maar natuurlijk moesten er keuzes gemaakt worden, en mentaal welzijn of materiële ellende zijn natuurlijk maar hele kleine puntjes van belang voor zo'n comité, dat nu eenmaal als doel heeft de Oorlog tegen het Virus te winnen, by all means necessary.


Bonneux bleef rustig uitleggen dat het de politici zijn die verantwoordelijk zijn en blijven voor gelijk welk pandemiebeleid, én niét de virologen. Die eersten verschansen zich al twee jaar achter de rug van de virologen, en die laatsten....geraken ook soms verslingerd aan die media-aandacht, en aan de macht die eraan kleeft. Maar die virologen kunnen bijna niet anders dan terecht komen in een tunnelvisie, aldus Bonneux.


Moderatrice Kathleen Cools kwam meermaals tussen, onder meer met de uitspraak dat er toch al langer heel wat frustraties leven in de samenleving met betrekking tot het coronabeleid. Fijn dat ze hier nu mee afkomt, en niet langer meegaat in de framing van zovele van haar collega's, dat wie kritiek heeft sowieso een extreemrechtse of minstens héél domme Wappie is.


Erika Vlieghe liet zich op gegeven moment ontvallen dat er wél heel wat maatschappelijk debat is de laatste maanden, maar precies enkel op sociale media, en niet in de reguliere media. De ganse tijd zat Luc Bonneux er redelijk 'underwhelmed' bij; weinig onder de indruk van Vlieghe's pogingen om de handen in onschuld te wassen en te doen alsof er geen alternatief is. Hij werd eventjes scherp toen hij het had over de jongeren, die onder het bewind van de virologen steeds opnieuw het slachtoffer zijn. Hij gaf ook tegengas toen Vlieghe suggereerde dat een debat welkom was, maar dan liefst enkel in het parlement.


Maar het bleef dus grotendeels een dovemansgesprek. Uitkijken valt alvast naar het Symposium dat is aangekondigd, waarbij verschillende kritische wetenschappers en andere maatschappelijke actoren eindelijk de degens zullen kruisen met de verdedigers van de Pensée Unique.


Die verdedigers van de Pensée Unique zijn, naar mijn bescheiden mening, een uiterst klein groepje burgers die hun reputatie de laatste tijd heel hard hebben verbonden met het officiële coronabeleid, en hun beleidsondersteunende meningen van de daken blijven schreeuwen. We hebben het dan bijvoorbeeld over journalisten Joël De Ceulaer en Walter Pauli, moraalfilosoof Patrick Loobuyck, rectoren Vandewalle (UGent) en Sels (KUL), VUB decaan Dirk Devroey, en 'stemmen uit de zorg' Piet Hoebeke en Margot Cloet.


Twitter is een geweldig medium om een overzicht te krijgen van wat er zoal leeft in de samenleving. En ook ideaal om te zien wat voor wapens er door de 'gezagsgetrouwen' werden bovengehaald om de boodschap van het Wintermanifest te kelderen.Rector Rik Van de Walle was één van de eersten om Luc Bonneux verbaal met de grond gelijk te maken, in een reeks simpele ad hominem tweets. En daar is al een eerste strategie duidelijk: schieten op de boodschapper, en daarmee meteen de ganse boodschap onder de mat willen vegen.


Zijn KUL-evenknie rector Luc Sels was nog wat duidelijker, na een elleboogstoot van journalist De Ceulaer. Sels lijkt niet te vinden voor een verbreding van het maatschappelijk coronadebat. Waarvan akte.
"Links geweten" Walter Pauli deed er nog een schepje bovenop. De ondertekenaars van het Wintermanifest zijn rechts, deels idioot en een stel ijdeltuiten. Nounou.


Margot Cloet, die zogenaamd 'de zorg' vertegenwoordigt en een ware heksenjacht voert op al wie niet geprikt is binnen de zorg, brak rustig een lans voor Erika en haar crew. Die mogen voor haar de kaarten blijven uitdelen.


UZ-dokter en angstzaaier-eerste-klas Piet Hoebeke wilde heel graag meedoen aan het rondje Bonneux-bashen, maar zat wat zonder inspiratie. Dan maar even goed lachen met de pullover van Bonneux. Toch?Het moge duidelijk wezen dat een aantal sterspelers van het Rijk der Virologen het flink wat warmer beginnen krijgen nu er steeds meer kritische en onafhankelijke stemmen opstaan vanuit de wetenschap en tal van andere maatschappelijke geledingen. Hun lot is immers verbonden met dat van een coronabeleid dat zonder knipogen er de ene lockdown na de andere heeft doorgeduwd, de samenleving mee heeft gepolariseerd, miljoenen mensen heeft verarmd én het onwelzijn en onbehagen heeft doen pieken als nooit tevoren, en luid en duidelijk een pasjessamenleving zonder einddatum blijft propageren, tegen alle wetenschap en ethiek in. Zij gaan hun machtspositie als bewakers van het hegemonisch denken niet zomaar zonder slag of stoot opgeven.


We gaan hen de volgende weken en maanden zien spartelen en briesen als een rat in het nauw. Ze gaan er ook alles aan doen om de groep ondertekenaars uit elkaar te spelen, en voortdurend te wijzen op de meer radicale denkers in de groep, teneinde de bandbreedte voor het maatschappelijk debat zo nauw mogelijk te houden.


Maar de 'révolte de l'humanité' lijkt nu niet meer te stoppen.


Het rijk der virologen is bijna voorbij.

Dat voel ik aan mijn kleinste teen.


U ook?

Comments


bottom of page