top of page

Taskforce Vaccinatie geeft toe: pasjessysteem blijft, en wie 3e prik weigert, vliegt ook buiten.

Wat ik al een tijdje verkondig, is vandaag officieel bevestigd. Het pasjessysteem blijft.


Nog nooit werd het zo duidelijk én officieel verkondigd in België: het coronapassysteem is een blijvertje, alvast de volgende jaren. Woordvoerster Gudrun Briat, van de Belgische Taskforce ‘operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie’ ofte 'Taskforce Vaccinatie', opgezet om de coronavaccinatie in ons land te begeleiden, is vandaag heel formeel in De Standaard. :


‘De certificaten zijn een jaar geldig’, zegt Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinatie. ‘Dat wil zeggen dat je tot een jaar na je laatste vaccinatie ‘groen licht’ krijgt. Dus wie in augustus zijn tweede prik kreeg, is tot augustus 2022 in orde. Maar wie geen boostervaccin neemt, verlengt die termijn dus niet en zal een jaar na het laatste spuitje plots geen geldig certificaat meer kunnen tonen. Wie wel een extra prik krijgt is opnieuw een jaar gerust, te tellen vanaf de dag van vaccinatie. Wie dus in juli 2022 een boosterprik krijgt, heeft een geldig Covid Safe Ticket tot juli 2023. ’


Het hing natuurlijk al een tijdje in de lucht. In ieder land kronkelen politici en officieel aangestelde Experten zich in allerlei bochten om de tijdelijkheid van de coronapas aan te tonen, en de zogenaamd logische redenen ervoor. Je kunt het zo gék niet bedenken. Ik ga ze zelfs niet opnoemen: de lezer heeft er wellicht al genoeg gelezen en gehoord.... en doorprikt. Feit is dat we nu in meer en meer landen met dat verdomde QR pasjessysteem zitten opgescheept, voor onbepaalde tijd. In Frankrijk alvast tot eind juli 2022. En in België nog minstens een jaartje langer, als we de (loslippige?) woordvoerster van de Belgische vaccinatie(pasjes)campagne mogen geloven.


Dat QR pasjessysteem komt een aantal spelers wel héél goed uit, en sluit, toevallig of niet, ook naadloos aan op het jarenlange streven vanuit de grootindustrie naar een universeel (digitaal) paspoort voor iedere aardbewoner. Het sturende platform voor dit wereldpaspoort, ID2020, was er vorig jaar als de kippen bij om haar 'Good Health Pass Port' te promoten als de enige manier om in het (post)covidtijdperk nog veilig te kunnen reizen en de samenleving te doen draaien. De ID2020-alliantie is gesticht door Microsoft, GAVI (het vaccinatie-netwerk, gestuurd door Microsoftstichter Bill Gates) en The Rockefeller Foundation, maar dit terzijde. Dit initiatief wordt onder meer sterk gepromoot door het World Economic Forum, en via haar door heel wat van haar belangrijkste partners uit de grootindustrie (zoals bijv enkele vliegtuigmaatschappijen die dergelijke pasjes begonnen te eisen). Steeds meer grote spelers begonnen het pasjessysteem het laatste jaar te hanteren, eerst gebaseerd op testen, daarna op prikken: vervoersmaatschappijen, horeca, cultuurcentra, ziekenhuizen, scholen, werkgevers, etc. En wie werd, als één van de bekendste 'Young Global Leaders' van het World Economic Forum, onlangs de belangrijkste stuurman van de Taskforce Vaccinatie? Juist, ja, onze premier Alexander Decroo. Maar we wijken af.


Handig ook dat er in 2018 in de Europese Commissie werd beslist, om een Europees vaccinatiepaspoort te lanceren....tegen 2022. Maar laten we dit, om nodeloze discussies te vermijden, allemaal gewoon 'gelukkig toeval' noemen. De essentie is en blijft als volgt.


Momenteel heb je in een groeiend deel van Europa (en ook daarbuiten) dus pasjes nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen, bepaalde jobs te mogen uitoefenen, de horeca of sportclub of cultuurzaal te bezoeken, naar de bib, het ziekenhuis, een huwelijksfeest te gaan. Zo ongeveer alles wat een leven ook sociaal (en dus leefbaar) maakt. In landen als Australië en Canada moét je zelfs geprikt zijn om te mogen vliegen, of met de trein reizen. Ook zogenaamde 'niet-essentiële winkels' zullen binnen enkele weken wellicht volgen in Nederland, en daarna ook België. En het 3G-pasjessysteem, waarbij zowel Geprikten, (recent) Genezenen en zeer recent Getesten recht hebben op een pasje, wordt in meer en meer landen en contexten gereduceerd tot 2G, waarbij niet-geprikten sowieso uit de boot vallen.


Ook deze week verklaarde de Franse president Macron nog dat de coronapas dra vervalt voor alle Franse senioren die een derde prik weigeren.


Dergelijk beleid is natuurlijk al lang niet meer te verrechtvaardigen vanuit het perspectief van de Volksgezondheid, tenzij via de kromredenering dat dit de bedoeling heeft zoveel mogelijk ongeprikten het leven extreem zuur te maken, omdat we zogezegd enkel nog veilig kunnen leven in de toekomst, wanneer ongeveer 100% van de bevolking regelmatig geprikt wordt. Allen met mRNA-injecties trouwens (van ofwel Pfizer, ofwel ModeRNA), een behoorlijk nieuwe en experimentele technologie. Zonder de prik te verplichten weliswaar, wànt alle vaccinatie in ons land totnutoe, gebeurt op 'voorwaardelijk en tijdelijk goedgekeurde grond', waarbij iedere geprikte burger onderdeel is van een beloofd na-onderzoek van de prik. Er is echter geen enkele wetenschappelijk verantwoorde monitoring voorzien, en de uitpuilende databases met aangegeven bijwerkingen (VAERS in de VS, Eurovigilance in de EU) worden stelselmatig geminimaliseerd met de boodschap: "oorzakelijkheid valt niet te bewijzen." Nochtans....aangezien we overduidelijk nog helemaal niet weten hoe lang die prikken werkzaam zijn en om de hoeveel maanden je een boosterprik nodig hebt, valt het te verwachten dat we ook nog niet zo heel veel kunnen weten over mogelijke langeretermijn bijwerkingen. Of zie ik iets over het hoofd hier? Doe ik dan aan 'onnodige paniekzaaierij'? We wéten het gewoonweg niet.


Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, zei onlangs dat hij géén idee heeft hoeveel van zijn Pfizer-boosterprikken nog nodig zullen blijken om ons 'veilig en gezond' te houden. Wél interessant voor zijn loonfiche, op die manier (zie filmpje):

De restricties waar ik het hierboven over had, kunnen natuurlijk nog heel wat erger. Laten we eens kijken naar het officiële coronabeleid in Brisbane, Australië. Daar is de boodschap duidelijk: wie zich niet laat prikken, ziet uit op een werkloos, eenzaam en miserabel leven, of zo wordt het althans letterlijk omschreven (zie filmpje hieronder).

Ik schreef twee maand geleden al over de politieke voordelen van het pasjessysteem, en een volgende keer wil ik graag wat dieper ingaan op de ronduit krankzinnige ideeën die er momenteel binnen de universiteiten en biotechbedrijven de ronde doen over de mogelijkheden van mRNA-injecties en andere vormen van genmanipulatie van menselijke wezens, binnen de ideologische visie die de Mens als levend Operating System beschouwt, dat, dankzij de mRNA-technologie naar believen software-updates kan ondergaan.Ik blijf me ook afvragen hoe het komt dat één der rijkste mannen ter wereld, Microsoftmiljardair Bill Gates, zowel heel vele miljarden kan investeren in mRNA-priksystemen van Pfizer-BionTech en ModeRNA én tegelijkertijd mee aan de knoppen mag zitten van het beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze WHO stippelt een pandemie- én vaccinatiebeleid uit, dat landen in principe niet mogen weigeren. Maar de belangrijkste funders van WHO zijn niet diverse overheden, maar.... de Bill & Melinda Gates Foundation én GAVI, een netwerk van hoofdzakelijk de grootste farmabedrijven, gestuurd door.... Bill Gates. En die dus ook achter het universele pasjessysteem zitten. En er nog flink aan verdienen ook. Nogmaals: de WHO zegt: iedereen moet meermaals geprikt worden, en een belangrijk deel van de honderden miljarden winst die hieruit komt, gaat naar Gates en GAVI, die daardoor nog veel meer invloed kunnen afkopen op de WHO. Is dit wel gezond? Wat denken jullie hiervan, Factcheckers?


En dan hebben we het deze keer even niét over de geldstromen tussen de Bill & Melinda Gates stichting en de werkgevers van verschillende van onze officieel aangestelde experten.


Maar voor nu zou ik willen afsluiten met het volgende. Laten we dat pasjessysteem met zijn allen alsjeblieft beginnen boycotten. Klanten, horeca, cultuurhuizen, politie, vakbonden,.... Geprikt of niet-geprikt, links of rechts, doet er even helemaal niet toe. Laten we allen kiezen VOOR menselijkheid, democratie en gelijke rechten en dus TEGEN dat verdomde pasjessysteem. En tegelijk voor een robuuste zorg, waar welzijn en gezondheid voorop staan.


"According to my watch, it's time for civil disobedience", hoor ik Joe B geregeld uitroepen. Ik denk dat dat niet alleen klopt, maar dat de tijd ook helemaal rijp is om op enkele maanden tijd heel deze slechte soapserie te ontmantelen. Het kraakt werkelijk langs alle kanten. Wereldwijd zien we momenteel protest, opstanden en blokkades tegen Gezondheidswetten die steeds totalitairder trekjes vertonen. De uiterste houdbaarheidsdatum van de grote pasjesleugen is verstreken.


Tijd voor een "révolte de l'humanité"!


Liefde & Woede

Wij winnen dit

StevenComments


bottom of page