top of page

Wie redt onze wereld?


Hebben jullie ook het gevoel dat de covid-hysterie grotendeels is weggeëbt, maar dat daarmee het onbehagen, de angst, de polarisering niet zijn verminderd? Dat de media in ongeveer alle landen van de 'Westerse' wereld vooral het laatste jaar werkelijk bol staan van de doemscenario's?

Om er maar enkele te noemen:

- we steven mogelijks af op een nucleaire oorlog tussen de Westerse wereld en Rusland/China en hun bondgenoten;

- de stijgende energieprijzen zorgen voor armoede en sterke economische disrupties, met mogelijks heel wat werkloosheid en internationale migratiemiserie tot gevolg;

- de inflatie van ons (spaar)geld is ongezien, en het eind is nog bijlange niet in zicht;

- meer en meer media en politici eisen bikkelharde klimaatmaatregelen van burgers en bedrijven, met heel wat sociaal-economische chaos tot gevolg, en mogelijks ook periodieke stroomtekorten;

- de natuur gaat naar de knoppen en veel te veel dieren lijden, naar 't schijnt;

- er dreigen zware voedseltekorten;

- we horen dat het weer steeds extremer en gevaarlijker wordt, en het leven op aarde langzaam onleefbaar, vol Honger en Dorst en Gevaar en Kou en Hitte en overstromingen en bosbranden....

- het internet zit naar het schijnt vol pedofielen en terroristen en drugdealers en antivaxxers en klimaatontkenners en conservatieven, dus moet er zwaar gecensureerd worden;

- er komen misschien wel cyberoorlogen aan, waarbij vijandige allianties bijna gans onze samenleving kunnen platleggen;

- je kunt gehackt worden en al je spaargeld in een paar seconden zien verdwijnen;

- het populisme is de grootste bedreiging voor onze democratie;

- nieuwe wereldwijde pandemieën liggen op de loer;

- er komt meer en meer waterschaarste.

- .... (zelf aan te vullen)Ik kan mij soms niet van de gedachte ontdoen, dat heel wat van die gevaren nu opeens allemaal héél dringend lijken te worden, en onmiddellijke actie vereisen, althans volgens de media. Telkens opnieuw lijkt de boodschap: "No time to waste. Niet meer debatteren erover. Nu handelen. Internationaal afgestemd. Met zo weinig mogelijk politieke inmenging. Met sancties voor burgers, bedrijven en regio's die het globalistische beleid niet willen volgen. Zero CO2-uitstoot. Zero desinformatie over covid of klimaat. Zero steun voor Rusland (en China binnenkort). Zero fout taalgebruik... ".


En ik blijf me afvragen hoeveel crisissen nu écht zijn, en hoevelen iet of wat uitgelokt, en of de voorgestelde 'logische' noodtoestandmaatregelen wel altijd goed doordacht zijn. Cui bono?


Steeds luider weerklinkt in de media en in de parlementen de roep om globale, centrale sturing van dreigende 'globale risico's'. Journalisten, activisten en politici eisen via de media grote en snelle overnames van nationale bevoegdheden door de Verenigde Naties, door de Wereldgezondheidsorganisatie, de VN-Landbouworganisatie, het Atoomagentschap, door de EU Commissie, etc. Ze willen het crisisbeleid zoveel mogelijk doorspelen naar 'transnationale publiek-private' instellingen, die onze wereld, dankzij hun integriteit en expertise, binnen zullen leiden naar een nieuw soort 'Net Zero' duurzamer en eerlijker samenleving. Een samenleving waar nu volop aan gesleuteld wordt, en die onder meer draait rond nog veel meer digitalisering en automatisering, rond programmeerbaar geld (CBDC), 'noodzakelijke' evoluties, die onze wereld groen, duurzaam, klimaatvriendelijk, sociaal en veilig zullen maken. Aldus de media. Men zal binnenkort wellicht smeken om het bannen van cash geld (wordt gebruikt door terroristen en drugdealers), eisen om het vergunnen van een maximum aantal klimaatzonden voor iedere burger, roepen om het internet vrij te maken van gevaarlijke andersdenkenden. Er komen misschien wel sit-ins om het Smart City concept vervroegd te lanceren (met 24/7 surveillance van je bewegingen, consumptie en communicatie), ferme acties om desinformatie, hatespeech en klimaatmisdrijven overal te kunnen tracken en sanctioneren, en wereldwijde petities om honden en katten massaal te doen inslapen, als het klimaat en de toekomst van je kinderen je lief is.


De transnationale instellingen die momenteel steeds meer macht krijgen over ons leven, en nationale en regionale overheden op meer en meer gebieden kunnen 'overrulen', zijn de facto meestal honderd procent 'privaat'. Het grootkapitaal krijgt dus, 140 jaar na Marx, de wereld in handen.


Zo zien we dat de onverkozen EU presidente Von Der Leyen de macht wil om Europese harde pandemiemaatregelen (mondkapjes, huisarrest, samenscholingsverbod, vaxpasjes, reisverbod, avondklok,....) af te kondigen, wanneer de WHO dit nodig vindt. Maar de grootste sponsors van de WHO zijn multimiljardair en farmagigant Bill Gates, en GAVI, het wereldwijde farmakartel. Zij delen dan ook de kaarten uit als het gaat over wereldwijd pandemie- en prikbeleid. Of dat is toch hun betrachting. En het lijkt goed te lukken. Want hun gulle geld doet heel wat virologen likkebaarden.


Een ander voorbeeld: De EU wil dat banken en bedrijven Groener, Ethischer, Duurzamer, Klimaatvriendelijk en Veiliger zijn, en besteedt de ontwikkeling van een beleid hierrond uit aan.... Blackrock, één van de grootste investment holdings van de wereld, waar een groot deel van het grootkapitaal achter zit. Het grootkapitaal bepaalt dus nog meer dan voorheen het energie- en klimaatbeleid van Europa. Blackrock is heel duidelijk: zij kiest voor een Vierde Industriële Revolutie, vol 'duurzame' bio-, nano- en digitech, en wil dat het bedrijfsleven hen daarin volgt. Zij gaat de volgende jaren dus vooral investeren in bedrijven die pretenderen te gaan voor Duurzame Ontwikkelings Doelen: volop digitaliseren, electrificeren, carbon-tracken, politiek correct denken en handelen. Klinkt als muziek in de oren van heel wat rechtgeaarde activisten.


Nog een laatste voorbeeld: De Verenigde Naties zijn steeds luider hun Agenda 2030 en hun Sustainable Development Goals aan het doorduwen. No time to waste! Nobele doelstellingen, die echter door het grootkapitaal mogen worden opgedrongen aan de bevolking, onder hun voorwaarden ipv via meer democratische processen. Want het is .... het Wereld Economisch Forum dat van de Verenigde Naties de verantwoordelijkheid kreeg om de wereld Groener, Duurzamer, Klimaatvriendelijker, Socialer en Veiliger te maken, door de SDG's afdwingbaar te maken. Het Wereld Economisch Forum is de belangrijkste ontmoetingsplaats van de machtigsten ter wereld, waarbij zij investeerders dichte banden laten smeden met politici en wetenschappers. Het WEF leidt ook heel wat beloftevolle politici op, die het daarna via hun connecties heel ver kunnen schoppen in de nationale en internationale politiek. Enkele van de voormalige WEF-topstudenten zijn Trudeau (Canada), Macron (Frankrijk), Rishi (UK), Adern (Nieuw-Zeeland), Rutte (NL), De Croo (BE), die momenteel het beleid bepalen en zoveel mogelijk nationale soevereniteit laten overhellen naar het transnationale niveau. Binnen het WEF spelen investeringsvehikels als Blackrock een cruciale rol. Zij zorgen onder meer voor enorm veel economische, financiële en politieke macht om het langeretermijnbeleid van een groot aantal landen te sturen en vorm te geven.


Het World Economic Forum heeft haar plan intussen helemaal uitgeschreven. In de laatste decennia was dit forum zeer duidelijk over haar toekomstvisie. Haar toekomstvisie over een Vierde Industriële Revolutie en het Stakeholder Kapitalisme, gerund door het grootkapitaal, vol automatisering en digitalisering, vol controle over de opinies op het internet, met enkel nog digitaal, programmeerbaar geld, en met internationale sturing van het beleid voor miljarden 'gelukkige' en gezagsgetrouwe burgers. Een beleid, gestoeld op....de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, en uitgestippeld door overduidelijke vehikels van het grootkapitaal. Dit is geen complottheorie. Dit is hoe neoliberale globalisering eruit ziet anno 2022. En je vindt het allemaal terug op de website van World Economic Forum zelf.


Bekijk vooral ook eens aandachtig de twee onderstaande illustraties. Die werden begin 2020, aan het prille begin van de coronacrisis aan de wereld gepresenteerd door het WEF. Zij voorspellen daarbij stuk voor stuk over wat soort 'levensbedreigende' crisissen de media het zullen uitschreeuwen dit najaar, met steeds luidere roep om een Reset van de wereld.


Het Algemeen Belang van de Wereldbevolking, lijkt dus meer en meer te worden bepaald door het Private Belang van het grootkapitaal, een verzameling van werkelijk stinkend rijke investeerders en ondernemers. Gaan zij werkelijk de wereld redden? Want ze lijken de laatste jaren mijn medemensen vooral angstig, wantrouwig, dom te willen houden. Is dat hun visie op de mens? Redelijk zielloos, lijkt me.


De werkelijkheid zal uiteraard deze zoveelste overmoedige utopie van de machtigen-van-het-moment ooit doen instorten. En we gaan het uiteindelijk wat anders moeten aanpakken. Heel wat van onderop, met tonnen solidariteit en erkenning van elkanders menszijn en creatieve zielenkracht. En met een gezonde afkeer aan teveel samenklitten van geld en macht.


En intussen blijf ik verder oefenen ik in een standvastige geest en warm hart.


Peace!


Comentarios


bottom of page