top of page

De individuele uitstootrechten komen er aan, en het kost je slechts je vrijheid en je privacy

Ik herinner mij nog mijn maandenlange verblijf in Paraguay, in 2008.

Ik hielp er lokale boerenorganisaties in hun strijd tegen de expansie van de zogenaamde Groene Woestijn, immense oppervlakten van genetisch gemanipuleerde soja, bestemd voor de varkensindustrie in onder meer België, Nederland en Denemarken. Aangezien die soja van Monsanto resistent was gemaakt tegen het RoundUp-gif, werd dat gevaarlijke goedje kwistig in het rond gestrooid, met heel wat schade voor mens en milieu. De strijd van die tienduizenden kleine Latijnsamerikaanse boeren, die liever voedsel teelden voor hun eigen maag, dan voor die van de Nederlandse varkens, werd toen vooral tegengewerkt door de Nederlandse RABO-bank. Een bank die meedogenloos een heel intensief landbouwgifmodel voorstond, Nederlandse boeren dwong om steeds maar groter te worden ("minstens 6000 varkens per bedrijf, voor wie nog een lening wil") en drommels goed wist hoe ze zo’n monocultuursysteem, met tienduizenden boeren in Zuid-Amerika die hun grond verloren en terechtkwamen in de slums, kon ‘verkopen’ als 'duurzaam en verantwoord'.


Hiertoe had ze immers de Round Table on Responsible Soy opgericht, en via haar politieke en financiële connecties was ze erin geslaagd het gros van de Nederlandse milieu-organisaties te dwingen dit leugenachtige RTRS-model te onderschrijven als zijnde ‘duurzaam’. Het oogde mooi op papier, maar dat was het ook maar. In werkelijkheid werd ontbost, vergiftigd, bedreigd en verdreven dat het een lieve lust was. Pas enkele jaren geleden werd de stekker uit dit ‘duurzaamheidsproject’ getrokken, wegens complete propaganda, maar toen was het kwaad natuurlijk al lang geschied.

Die van Rabobank zijn ook nogal inventief naar het klimaat toe. Als er maar flink verdiend kan worden. Rabo is intussen één van de grootste en machtigste banken ter wereld, die nog altijd investeert in de meest vervuilende sectoren ter wereld, en toch geeft ze zichzelf volledig het etiket “klimaatneutraal”, en dit al sinds 2007. Hoe? Ach, gewoon door uitstootrechten te kopen van een ander. Sinds langere tijd is er bijvoorbeeld het Europese Emission Trading System, (EU ETS), die maakt dat de grootste CO2-uitstotende bedrijven simpelweg ‘propere lucht’ kunnen kopen, waardoor hun uitstoot op magische wijze verdwijnt uit de statistieken. Waar die ‘propere lucht’ vandaan komt? Gewoon, vanuit de computer. En dat extra geld voor die propere lucht, wordt zelfs geregeld betaald door de belastingbetaler. Vraag dat bijvoorbeeld maar aan het Waalse Gewest in haar poging om staalreus ArcelorMittal in het Luikse te behouden. Je houdt het niet voor mogelijk, maar zo is het. We noemen het ook: Greenwashing.


RABO-bank is tevens één van de belangrijkste voortrekkers van The Great Reset van het World Economic Forum, momenteel de belangrijkste lobbygroep van de rijksten en machtigsten ter wereld, die via hun grootste plannen de wereld van morgen vorm willen geven. Zonder inspraak van de burger uiteraard. En met een zo groot mogelijke winstmarge voor die bedrijven die nu al 'too big to fail zijn'. En nu heeft Rabobank zich een nieuw duurzaam doel gesteld, dat haar geen windeieren zal leggen.


Zo’n twee jaar geleden werd immers de Rabo Carbon (Koolstof) Bank, , opgericht. Eerst bedoeld als nieuw verdienmodel, waarbij Rabobank de agro-industrie wil voorzien van een ‘klimaatneutraal’ stempel, en daarbij zelf zo’n 5% van de winsten voor zich houdt.


En in 2022 gaat ze gewoon dat ene stapje verder nog, perfect in de lijn van wat zogenaamde ‘complotdenkers’ al enkele jaren roepen. Rabobank wil wereldwijde voortrekker zijn van een nieuw systeem voor individuele uitstootrechten.


Ik laat het graag de CEO van de Rabo Carbon Bank, Barbara Baarsma, zelf uitleggen.Dit is geen simpel ideetje van Barbara. Dit is wellicht de onthulling van een grootser plan, dat al verschillende jaren in de maak is, in duistere denktanks, vér weg van nationale parlementen of burgerparticipatie.


Na twee jaar van aangezwengelde klimaathysterie, waarbij ook quasi ieder normaal weerfenomeen door de media gelinkt werd aan de klimaatverandering, in de meest dramatische toonaarden, vermoeden Rabobank, en de rest van het grootkapitaal, dat de burger klaar is voor een volgende stap om haar individuele ‘klimaatschuld’ af te lossen.

Het plan ziet er als volgt uit, en de volgende maanden zullen we hier wellicht nog veel, veel meer van horen. Bedoeling is dat de burger quasi haar volledige privacy opgeeft. Het grootkapitaal, en de politici en overheidsdiensten die haar gehoorzamen, vinden het maar wiedes:

- Dat de burger al haar consumptie van goederen en diensten laat monitoren en reguleren;

- Dat de burger al haar vervoersbewegingen laat monitoren en reguleren;

- Dat de burger al haar gebruik van verwarming, elektriciteit, water, brandstoffen laat monitoren en reguleren.


Een vorm van doorgedreven totalitair communisme zoals onze wereld nog nooit heeft meegemaakt, en georganiseerd, niet door arbeidersbewegingen of kleine boeren, maar door de grootste bedrijven ter wereld. Je doet het deze keer niet voor "oma", maar voor je ongeboren nageslacht.

En technisch….zijn we bijna zover, toch in Europa.


Ik noem maar wat.


Slimme camera’s duiken de laatste maanden echt wel overal op. Die kunnen auto’s niet enkel verbaliseren als ze te snel rijden, maar ook steeds beter hun traject monitoren. Steden zoals Brussel zijn bijvoorbeeld hyperambitieus om zo’n Smart City te worden, waarbij iedere kilometer van ieder individu wordt gemonitord.

Rabobank stelde deze week haar Koolstofkredietbankkaart voor, waarbij de ‘klimaatafdruk’ van bijna iedere aankoop wordt ‘verwerkt’, en mogelijks extra kortingen worden gegeven voor wie ‘klimaatvriendelijk’ consumeert.

Slimme digitale meters worden massaal geïnstalleerd in huishoudens. En ik kan mij niet van de indruk ontdoen, dat die binnenkort ook kunnen worden gebruikt om burgers te sanctioneren die hun verwarming bijv op meer dan 19 graden laten draaien. Want daar wordt, vandaag zelfs, toch heel wat heisa rond gemaakt.

Sri Lanka toont ons dezer dagen dat het ook perfect mogelijk is om het brandstofverbruik per individu te monitoren en reguleren. Je hebt er enkel een QR-code voor nodig.

Van Covid Safe Ticket-apps gesproken. Vanaf den beginne was het volgens de insiders de bedoeling om dat CST-systeem in voege te laten blijven. Lekker handig om de 'klimaatafdruk' van iedere burger te meten, toch? Je monitort de handel en wandel van eenieder, en wanneer je het linkt aan je betalingen, dan is de cirkel rond.

Evenementen als bijv Boomtown, en heel wat andere, lijken maar al te trots om de volledige CO2-uitstoot van hun evenement te berekenen, en desgevallend ‘moreel’ door te rekenen aan hun bezoekers. Op zich een boeiend idee, maar is de responsabilisering van de burger nu echt de beste 'way to go'?


En CEO Barbara Baarsma van Rabobank was redelijk eerlijk. Wie arm is, zal maar wat uitstootrechten moeten verkopen aan de rijkeren. Die rijkeren zullen in de toekomst, mocht dit plan doorgaan, op een valselijk 'klimaatneutrale' manier verder kunnen reizen, fuiven en consumeren. Feitelijk is dit krèk hetzelfde verdienmodel dat de grootbanken al vele jaren toepassen met betrekking tot de emissiehandel van de grootste bedrijven. Als het maar mooi oogt op papier.

Is dit totale én asociale surveillance-model nu écht de weg die de groene beweging wil bewandelen? Of wordt zij wederom een rad voor de ogen gedraaid door het grootkapitaal, die helemaal niet droomt van een warm-menselijke samenleving, maar van een systeem waarin zij verder meedogenloos winst kan maken, op de kap van mens en milieu? En meer zelfs, van mensen weer horigen wil maken.


Niet in mijn naam alvast.


(En zoals steeds: ik heb het hier over de plannen van het grootkapitaal. Hun wensen hoeven helemaal geen werkelijkheid te worden, en dat zullen ze niet, als wij maar op tijd voldoende geïnformeerd geraken. En uiteraard staat onze aardbol voor heel wat sociale en ecologische uitdagingen, dus er is werk genoeg aan de winkel.)

Opmerkingen


bottom of page