top of page

Waarom we ons best zorgen mogen maken over het verdwijnen van cash geld

Een zoveelste ‘komplottheorie’ die werkelijkheid wordt?


“Het grootkapitaal op deze wereld is intussen zo machtig geworden, en heeft compleet beslag kunnen leggen op de bankenwereld, en ook op de centrale banken. Het plan is, om binnen x aantal jaren alle cash geld de wereld uit te helpen, en mensen enkel nog voorwaardelijke toegang te verschaffen tot (digitaal) geld. Wanneer ze ‘stout’ zijn, door bijvoorbeeld kritische zaken te denken of te schrijven, of door verontwaardigd op straat te komen, dan kunnen ze niet meer aan hun eigen geld, en wanneer ze wel nog aan hun eigen geld kunnen, zullen ze niet vrijelijk mogelijk beslissen over wat ze ermee doen. Dit is niet meer en niet minder dan een slavernijmodel, waarbij we eeuwen teruggekatapulteerd worden inzake mensenrechten, burgerlijke vrijheden en democratie.”


Twee jaar geleden ging ik zo’n uitspraak afgedaan hebben als complete nonsens, als doorgeslagen fantasie van enkele paranoïde weirdo’s.


Intussen zie ik enkele ernstige tekenen aan de wand, die alvast flink in de richting van bovenstaande uitspraak gaan, en die misschien wel een logische volgende stap zijn binnen de neoliberale globalisering, de schaalvergroting en de accumulatie van kapitaal in onze wereld.


Ik verklaar mij nader.

Verdwijnen van cash geld


· We merken dat aan het prille begin van de coronacrisis, het hardnekkig (doch vals) gerucht werd gelanceerd door onze overheden, dat cash geld ‘besmettelijk’ was, en dus moest worden vermeden. Plots kon je in heel wat winkels niet langer met cash geld betalen, of het werd héél sterk afgeraden.

· We merken dat steeds meer bankautomaten verdwijnen uit het straatbeeld, en onlangs nog dat er zelfs geen voldoende personeel te vinden zou zijn om ze aan te vullen.

· Intussen is iedere zelfstandige in België verplicht om de mogelijkheid te geven aan klanten om digitaal te betalen.

· De Centrale banken zijn druk bezig met het klaarstomen van een nieuwe, digitale munt, waarna onder meer de euro en de dollar, die in vrije val lijken, kunnen worden losgelaten. Die munten zijn deels in vrije val na het waanzinnige bijdrukken ervan tijdens de coronacrisis.


Gebruik van geld onder voorwaarden


· Deze week lanceerden Rabobank en ING, twee trouwe partners van het World Economic Forum, een systeem om de zogenaamde klimaatvoetafdruk van je consumptie te kunnen berekenen. Eerdere bankexperimenten deelden al extra kortingen uit aan wie toestond volledige transparantie te geven over het consumptiegedrag, en aantoonde ‘klimaatflink’ te zijn in de aankopen. Dit ligt geheel in de lijn van de social creditscore die in China momenteel wordt gehandhaafd om iedere vorm van sociaal protest te muilkorven. Wie daar niet ‘braaf’ is, verliest bijvoorbeeld toegang tot onderwijs, tot bankieren, tot het openbaar vervoer, enz. Meer info hierover vind je hier.

· De Bank der Banken, de Bank of International Settlements, is héél duidelijk over de richting die zij wil gaan, namelijk het CBDC-protocol (Central Bank Digital Currency), mét zicht én "absolute controle" op alle uitgaven van iedere aardbewoner. Dit is een uitspraak van de Big Chief (letterlijk en figuurlijk) van de BIS-bank, Augustin Carstens. En die kan het toch wel weten, zeker?· Meer en meer mensen beginnen intussen de verborgen logica te snappen van die onlogische en wetenschappelijk niet te verantwoorden QR-pasjes die ons vorige winter door de strot werden geramd. Niet alleen geraken we er zo aan gewend dat onze toegang tot het openbare, sociale, culturele, economische en financiële leven voorwaardelijk is (gegund door een overheid, zonder je grondrechten hierop te kunnen claimen), maar iedere stap van je kan ook nog eens worden ‘getrackt’ en ‘getraced’, ook iedere aankoop die je doet.

· Sommigen voorspellen ook dat er in de nabije toekomst in heel wat landen een soort 'universeel basisinkomen' komt, voor zij die erin toestemmen. Dat zou dan wellicht de vorm hebben van CBDC, en mensen nog een stuk afhankelijker maken van de overheid, met achter de overheid verschillende centrale banken die bestuurd worden door privé-kapitaal. Ben je nog mee?· Eén van de belangrijkste laboratoria van de ‘Brave New World’ ideologie van het World Economic Forum bevindt zich in Sri Lanka. Dat land, dat door WEF werd bejubeld als gidsland voor de Great Reset, zit intussen in een complete armoedespiraal. Dus is er niets beters op gevonden, dan om de brandstof te rantsoeneren, en iedere burger een bepaalde hoeveelheid ervan te gunnen. Hiertoe wordt de Covid Pass QR app gebruikt, die voor de gelegenheid wordt herdoopt als de National Fuel Pass.

Bevriezen van geld


In 2022 werd het duidelijk dat bepaalde overheden met het grootste gemak, tegen alle internationale wetgeving in, bankrekeningen konden bevriezen, zonder enige vorm van proces. De twee meest in het oog springende acties hierrond, zijn wellicht het financieel droogleggen van de actievoerders van het Canadese truckerskonvooi, en het bevriezen van buitenlandse rekeningen van Russen.Cui bono?


Momenteel ontwaar ik tot mijn grote ontzetting, dat een flink deel van ‘progressief’ Vlaanderen staat te jubelen voor een klimaatnoodtoestand, en dus ook voor het opleggen van individuele klimaatvriendelijke consumptie van goederen en diensten. Ze lijken al lang vergeten dat het vooral de industrie is die het grootste deel van de menselijke CO2-productie opsoupeert, en daarenboven wordt er niet bepaald ernstig gekeken naar het werkelijk menselijke aandeel binnen de CO2-hoeveelheid op aarde én naar de werkelijke causaliteit tussen CO2 en klimaatverandering. Zolang we maar 'deugen'? Maar dit terzijde.


Ik ben er persoonlijk honderd procent van overtuigd dat het einddoel van de nieuwe bankrekeningen van ING, Rabo en binnenkort de rest van de grote banken, niét draait om het aanzwengelen van klimaatvriendelijke consumptie, maar om de controle en mogelijke bijsturing van AL ons geldgebruik, mét disciplinering van iedere burger, opdat ie het niet in het hoofd zou halen een dissidente mening te verkondigen, of subversieve handelingen te stellen. Tenzij je rijk genoeg bent, dan krijg je wellicht wél voldoende privacy en vrijheid voor je aankopen en andere strapatsen.


Visionairen als Catherine Austin Fitts gebruiken zelfs de beeldspraak van de samenleving van het nieuwe normaal als openluchtgevangenis, waar al je doen en laten, je spreken en misschien ooit je denken, geregistreerd worden, en indien nodig, gedisciplineerd.


Zo’n Brave New World hoef ik alvast niet, en ik ben er ook sterk van overtuigd dat het allemaal zo’n vaart niet hoeft te lopen, als we ons maar vlug genoeg bewust worden van wat de Trudeau’s, Macron’s, Biden’s, Rutte’s, Draghi’s, De Croo’s van deze wereld van plan zijn met onze samenleving. Zij zijn wel degelijk helemaal mee met de toekomstvisie van World Economic Forum, die een volledig nieuw 'sociaal contract' wil realiseren voor iedere aardbewoner, als onderdaan van een nieuw politiek wereldsysteem, een nieuwe wereldorde, geregeerd door het grote geld, verborgen achter een soort neocommunistische ideologie, die ons enkel maar wil 'beschermen' tegen virussen, armoede, ziekte, pijn, honger, oorlog, terreur,.... vul maar in.


We doen het voor het klimaat, voor oma, voor de ander? Ik dacht het niet. We doen het voor een kleine elite, en wanneer mensen dat met genoeg doorhebben, dan wordt het kot te klein.
We merken de laatste maanden trouwens ook zeer grote scheuren in de wereld van het grootkapitaal, waarbij de dissidente opstelling van de groeiende BRICS-coalitie het meest in het oog springt. Zij zorgen intussen voor een alternatief financieel circuit. Maar of die BRICS-landen dan wél voldoende respect gaan tonen voor onze privacy, burgerlijke vrijheden en democratische instellingen, dat is nog maar de vraag.


Soit, de weg ligt open. Het kan nog alle kanten op. En de waarheid en waardigheid lijken aan onze kant te staan. Maar makkelijk zal het niet zijn. We gaan ons best verbinden met andere nuchtere geesten, de hysterie voorbij. En ons ook verbinden met.... ons diepere zelf: zijn wij écht hulpeloze, domme wezens, die voortdurend gecorrigeerd dienen te worden door experten en technocraten?


En intussen...blijven we best geregeld met cash geld betalen, zonder registratie. ;-)

Comments


bottom of page