top of page

Het takenlijstje van FVDB


Eén van de fundamentele basisprincipes van een schijndemocratie, is dat de bevolking er via de media van overtuigd blijft dat er in het parlement en in de regering échte debatten plaatsvinden over belangrijke thema's. Dat de politici daarvoor omringd zijn door onafhankelijke experten, die enkel en alleen bekommerd zijn om het algemeen belang. En dat zij op basis van dit alles een weloverwogen beslissing maken.


Dat is natuurlijk helemaal niet hoe politiek werkt, ook niet in de jaren voor de coronacrisis.Quasi ALLE coronalijntjes die minister van Volksgezondheid FVDB uitwerpt, komen van zijn takenlijstje die hij veronderstelt wordt op te volgen.

Een takenlijstje die hij krijgt van 'hogerhand', en al zeker niet van de Hoge Gezondheidsraad, nationale deskundigen ter zake of het parlement. Er is natuurlijk heel wat schijndebat (De Afspraak, VTM-nieuws, etc), maar de grote lijnen van de beslissingen liggen meestal al vast.


Zo was Franky er als de kippen bij om zorgpersoneel zich verplicht te laten prikken, alle twaalfjarigen en nu vijfjarigen een spuitje te geven (tegen advies van de Hoge Gezondheidsraad in), een uiterst kwalijk QR-pasjessysteem in te voeren, etc.


Maar zijn takenlijstje is bijlange nog niet af.


Dit moet er volgens mijn inschattingen onder meer nog aankomen voor 2022.


- Onze medeburgers zijn niet enkel meer verplicht om hun arm te ontbloten voor prik 1,2 en 3, maar voor een prikabonnement van onbepaalde duur. Dit is bijvoorbeeld zonet aangekondigd door de Nederlandse Minister van Volksgezondheid, Hugo De Jonge.

- De prikken worden binnenkort 'geupdate', zonder onafhankelijk onderzoek en zonder fatsoenlijke monitoring. Nu heet het nog dat er binnen enkele maanden een Omikron-prik zal worden toegediend, maar op dat moment zitten we wellicht al in een Tau- of Upsilon-hysterie, en is die prik al niet meer zo werkzaam. En oh ja, wedden dat de vierde of vijfde of zesde prik ook beschermt tegen de griep, en tegen nog wat kwaaltjes; en dat de burger GEEN keuze zal hebben hierin?

- Alle vijfplussers worden verondersteld de prik te gaan halen, en wanneer zij dat niet willen, of niet mogen van hun ouders, dan zullen ook deze kleinsten niet langer welkom zijn in binnenspeeltuinen, jeugdwerkingen, kindertheaters, bioscopen, restaurants, sportwerkingen, etc, net zoals hun leeftijdsgenoten van twaalf of zestien nu aan den lijve mogen meemaken.

- Er zal in de lente ook een prikcampagne worden uitgerold voor tweeplussers, en kort daarna mogelijks ook voor alle kinderen vanaf zes maanden oud.

- Nog op het takenlijstje: een 2G-beleid, waarbij ongeprikten zelfs geen toegang meer krijgen tot het socio-culturele leven na een test.

- Er komt ook een verdere uitbreiding van het QR-pasjes-systeem voor vele werkplaatsen, onderwijsinstellingen, vervoersmaatschappijen, en wellicht ook privéfeesten.

- De zorgcapaciteit zal niét uitgebreid worden in 2022.

Wanneer ik poneer dat FVDB een andere agenda heeft dan het algemeen belang, wanneer hij niét luistert naar lokale deskundigen, en al zeker niet naar experts zoals Jeroen Van der Hilst van het Virga Jesse ziekenhuis te Hasselt, die dag na dag in de eerstelijnszorg bezig is met corona, of naar Thomas Gevaert, voorzitter van de Artsenvakbond, of naar dokter Zeger Debyser van de Commissie Bio-Ethiek, en ook niet naar het parlement of tal van medische commissies zoals de Hoge Gezondheidsraad....dan wordt het heel wat kritische burgers wat troebel voor de ogen.... Heb ik het dan over een (tromgeroffel) ... een 'Complot'?


Nou.... het is eerder een traditie dat de Minister van Volksgezondheid zich in ons (en in de omringende landen) laat omringen door mensen uit de farma-industrie. Uiterààrd worden die niet gedreven door het algemeen belang, maar door heel specifieke belangen, namelijk een zo groot mogelijke winstmaximalisatie voor de bedrijven waar ze voor werkten, werken, of zullen werken. Het lijkt eerder regel dan uitzondering dat de belangrijkste medewerkers op Volksgezondheid, zij het op Belgisch of Europees of hoger niveau sterke banden hebben met de farma-industrie. Dat heet dan bijvoorbeeld Draaideurpolitiek. De straffe onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert hielp twee jaar geleden nog zo'n schandaal bovenbrengen met betrekking tot de entourage van FVDB's voorgangster, Maggie De Block.


Of waarom dacht je dat er in onze contreien o zoveel geld gaat naar dure en geregeld gevaarlijke medische behandelingen en medicamenten, en zo weinig naar preventie, welzijn, 'positieve gezondheid'? Ook het voorschrijfgedrag van heel wat artsen blijft beïnvloed door financiële of materiële incentives die zij kunnen krijgen vanuit de farmawereld.


Maar hoe gaat dat dan in zijn werk, die beïnvloeding? Dàt zouden we natuurlijk aan FVDB zelf moeten kunnen vragen. Van wie krijgt hij zijn takenlijstjes, die hij dan op zijn eigen laconieke, cynische manier tracht te beargumenteren, soms tegen alle gezonde verstand in?


Eén lijntje kan natuurlijk zijn om de samenstelling van zijn kabinet eens te onderzoeken.

Een ander lijntje kan zijn om op zoek te gaan naar de broodheren van sommige van de leden van de GEMS, waaronder prof Pierre VD. En daar misschien eens te zien hoeveel formele of informele macht de speciale gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) binnen de GEMS heeft.


Die WHO-gezant zorgt trouwens voor een verrassende gelijkstroming in de coronabeleiden in een groot pak landen wereldwijd. En eigenlijk is België formeel verplicht zich te houden aan alle openbare en geheime adviezen van de WHO. Daar zorgde Premier Alexander DC enkele jaren geleden hoogstpersoonlijk voor.


In een recent blogartikel, trachtte ik ook al te duiden hoe bepaalde farma-vriendelijke takenlijstjes 'van hogerhand' kunnen belanden op het bureau van onze hoogvereerde Minister van Volksgezondheid.


"Eén van de grootste investeerders achter de mRNA prik van Pfizer is Bill Gates, één van de rijkste en meest ambitieuze beleggers ter wereld. Hij wordt rijker met iedere uitgedeelde mRNAprik. Feit. Samen met het farmakartel GAVI is hij de grootste geldschieter binnen de Wereld Gezondheidsorganisatie, die het wereldwijde vaccinatiebeleid stuurt. Feit. Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA, dat de prikken goedkeurt, wordt geleid door Emer Cooke, die voor haar intrede in EMA, heel wat jaren een topfunctie had bij de EFPIA...de grootste Europese lobbyorganisatie van de farma-industrie. Feit.Viroloog PVD wordt voor zijn megaprik-project Vaccinopolis onder meer gesponsord door .... Bill Gates. Daarnaast heeft hij verschillende prikbedrijven, waar hij heel wat extra inkomsten uithaalt. Feit."

Bekend epidemioloog Luc Bonneux durfde het enkele dagen geleden zelfs aan te duiden op een onbehoorlijke belangenverstrengeling tussen industrie en GEMS.


En dan hebben we het nog niét gehad over de notoire rol van de rijkenclub van het World Economic Forum, waar onder meer onze premier schatplichtig aan is, net zoals verrassend veel van zijn buitenlandse collega's.


Wist je bijvoorbeeld dat het World Economic Forum, één van de machtigste organisaties ter wereld, die een heel belangrijk deel van het grootkapitaal in deze wereld vertegenwoordigt, en al decennia lang aan beleidsbeïnvloeding doet teneinde die rijksten steeds rijker en machtiger te maken, in oktober 2019, slechts enkele maanden voor de échte uitbraak, een internationale Pandemie-oefening hield?


Men ging toen uit van een scenario dat er een nieuw coronavirus de wereld zou veroveren, met exact dezelfde symptomen zoals we die nu kennen, met exact dezelfde maatregelen en gevolgen. Bedoeling van de oefening was, om er op voorhand voor te zorgen, dat overheidsbeleid en 'global business' zo goed mogelijk op elkaar zouden worden afgestemd. Global business, niet small business. Die laatsten zijn intussen op heel wat plaatsen aan het kreunen onder al die sluitingen en beperkingen. De eersten....boomen als nooit tevoren.


Gek, hé.

Een mens zou neerslachtig kunnen worden van al zo'n nieuws, niet? Want wat kun je eraan doen? Zijn het grootkapitaal en de agenda van de farma niet eindeloos machtiger dan de overtuiging van kritische wetenschappers en burgers?


Neen, dat zijn ze niet.


Wat al tientallen jaren pruttelde, komt nu steeds openlijker naar boven. Ons politiek systeem is al langere tijd rot, evenals onze mainstreammedia, en spijtig genoeg ook een deel van ons wetenschappelijk beleid. Van zodra voldoende mensen doorhebben wat er boven onze hoofden speelt, en zij het lef hebben om zich uit te spreken, valt dit leugenachtig systeem in duigen.


En dan keren we terug naar het hart van een democratische, pluralistische samenleving, waar de politici ten dienste staan van de bevolking, én niét omgekeerd. Het huidige systeem werkt enkel via leugens en keiharde druk op klokkenluiders en waarheidssprekers.


Maar de kruik gaat zolang te water tot ie barst. En hij is flink aan het barsten. Overal ter wereld. Nog even volhouden .... en blijven spreken.Liefde en Woede

Steven

bottom of page