top of page

En tóch moet ik die prik nog niet


De druk om zich te laten prikken gaat wereldwijd hard omhoog de laatste maanden, weken en dagen. Het is nu bij heel wat overheden officieel de doctrine om het leven van de ongeprikten zo miserabel mogelijk te maken.

Nederland kondigt een G2-regime aan, waarbij ongeprikten mét test zelfs geen toegang meer krijgen tot een belangrijk deel van het sociale, culturele en economische samen-leven. Oostenrijk zet binnenkort ongeprikten in huisarrest voor onbepaalde tijd. Ongeprikten mogen in Canada trein en vliegtuig niet meer op. Miljoenen worden hun werk afgenomen omwille van hun prikstatus in onder meer de VS, Frankrijk en Italië. In België worden ongeprikten geridiculiseerd en bedreigd, door hun eigen overheden, media en medeburgers. EUparlementsleden mogen enkel het Brusselse Europarlement binnen na een prik. Die prikken zullen trouwens ook binnenkort gezet worden bij onze kinderen vanaf vijf of zes jaar, iets wat momenteel over gans Europa verkondigd wordt door de respectievelijke ministers van Volksgezondheid, ook al worden ze hierin niét gesteund door hun gezondheidsadviseurs. En ergens tegen de lente, wordt het plan ontrold om kinderen vanaf zes maand oud te prikken. Dit is immers al lang aangekondigd door Pfizer zelf, én door de Amerikaanse prik-oppergod Fauci. Ook onze eigenste prikverkoper PVD staat te popelen.


Over het sluipende pasjessysteem dat overal wordt ingevoerd, om niet meer te verdwijnen, en te transformeren in een 'sociaal krediet'-systeem, had ik het al elders. (1) (2)


De hetze tegen ongeprikten is wetenschappelijk nochtans ongefundeerd, doorstaat geen enkel evenwichtig debat. Want het draait ook niet om ons aller gezondheid of welzijn.
Maar hoeveel valide argumenten ongeprikten ook mogen hebben, en hoe 'vrijwillig' de injecties officieel ook mogen zijn, dit doet niks af aan de ware terreur die meer en meer ongeprikten aan den lijve ondervinden, en dan vooral onze jongeren.


't Is de moment voor diepe gesprekken, met vrienden en familie. Om elkander te verzekeren dat we er voor elkaar zijn, wat er ook moge gebeuren.

Bij iedere verdere officiële stap naar ontmenselijking, slik ik even diep, blijf ik wat uren kauwen op een hutsepot van gevoelens, en daarna kan ik het meestal weer van me afgooien. Hiervoor werd ik geboren, denk ik dan. En ik wéét dat het eerst nog veel erger gaat worden voor het weer beter wordt. En dan beslis ik om vol vertrouwen weer verder te gaan met léven, en werken, tussen àlle mogelijke medemensen, ongeacht hun prikstatus. Met overgave, en in liefde en respect voor ieders anders zijn. Temidden van een stevige groep geliefden en gelijkgezinden, al dan niet geprikt. En dan prevel ik af en toe, "dankjewel, onderdrukkers", omdat je mij zo hard dwingt om te blijven stààn, en mijn essentie terug te vinden.


De 'oorlog' tegen nietgeprikten lijkt alvast al een tijdje uitgeroepen. Eerst impliciet en passief-agressief, en nu meer en meer expliciet.

Of dat ons nu stil en bang moet maken?


Integendeel, zou ik zeggen. Het woekerende totalitarisme, heeft één grote vijand: de waarheid, in woorden én in daden. Ik zal zolang ik kan, blijven spreken, en met mij alvast vele tienduizenden dappere Belgen, en honderden miljoenen aardbewoners die intussen maar al te goed doorhebben hoe hard er gelogen, gemanipuleerd en onderdrukt wordt. Niet dat het venijnige virus niet aangepakt moet worden, maar dan wel op een andere, menselijker, verstandiger, duurzamer manier, waarbij het prikken alvast vrijwillig dient te zijn, en het liefst op grond van een degelijke geïnformeerdheid. Waarbij jonge tieners niet gemuilkorfd op de schoolbanken moeten. Waarbij onze senioren geen kamerarrest krijgen. Waarbij kleine zelfstandigen de wanhoop niet nabij hoeven te zijn. Waarbij studenten niet zwaar hoeven te sukkelen met depressies en angststoornissen omwille van tal van absurde en/of dehumaniserende maatregelen. Waarbij er niet nog meer bespaard wordt in algemene zorg en welzijn, en huisartsen niet langer geschorst worden wanneer ze hun twijfels uitspreken rond de voordelen van massavaccinatie. Waarbij er niet steeds maar zware kosten worden gemaakt, en geld wordt bijgedrukt, en inflatie piekt. Waarbij een pandemie niet wordt misbruikt om er een mondiale Great Reset door te drijven, een economisch model vol digitalisering en automatisering, die effectief de macht over onze toekomst legt in de handen van enkele van 's werelds grootste bedrijven en beleggingsgroepen.


Dus kan ik niet anders dan 'burgerlijk ongehoorzaam' te zijn, of 'niet-meewerkend' aan dit nieuwe normaal van prikabonnementen, repressie, mediapropaganda en langdurige schending van onze grondrechten en democratie. Burgerlijk ongehoorzaam zijn hoeft niet moeilijk te zijn. Je kan je eerste prik bijvoorbeeld weigeren, of je derde, vierde of vijfde. Je kan weigeren je negenjarige kind naar school te sturen met een mondmasker, of als leerkracht weigeren je prille tieners een godganse dag te verplichten hun gelaat te bedekken. Je kan mensen zonder cst pasje binnenlaten in je café of cultuurhuis, je glimlach onbedekt laten in de winkel, je kan mee opstappen in de betoging van 21 november te Brussel, tegen het coronapassysteem, enzoverder. Of kritische artikels als deze posten op je sociale media. Of één van de 197 acties van geweldloos verzet, opgelijst door Gene Sharp uitvoeren.Besef evenwel goed, dat één van de doelen van burgerlijke ongehoorzaamheid net is, om de immoraliteit van de autoriteiten zichtbaar te maken. Mensen volgen bevelen en autoriteiten, niet omdat ze dat altijd willen, maar omdat ze geen alternatief zien, en stilletjes hopen op de 'morele autoriteit' van de bevelhebbers, namelijk dat die het goed met ons voorhebben. Wat kan een klein mensje anders nog doen, in deze grote boze wereld....denken velen.


Die 'morele autoriteit' van de overheid, waar het huidige coronabeleid in baadt, met dank aan de Oude Media, vertoont echter steeds grotere barsten. Die barsten gaan nog enorm toenemen, wanneer burgerlijk ongehoorzamen zo waardig en geweldloos en zichtbaar en hoorbaar mogelijk blijven, en tegelijkertijd bikkelharde repressie over zich krijgen. We kunnen dus huiveren van de terreur die momenteel gebruikt wordt tegenover ongeprikten en andere ongehoorzamen, en tegelijk beseffen dat we misschien net zo'n expliciete portie terreur nodig hebben, om vele anderen de ogen te helpen openen, en de immoraliteit, de perversie, of de stuitende blinde arrogantie van beleidsvoerders als FVDB, HDC en WB duidelijk te zien. En al zeker wanneer meer en meer duidelijk wordt voor welke bedrijven en machtsgroepen zij geregeld rijden, wiens agenda zij eigenlijk aan het uitvoeren zijn.


Of we daarmee uiteindelijk gaan 'winnen', is een open vraag. Waarschijnlijk wel, op de langere termijn, maar mischien ook niet, en dat hoeft onze Hoop echter niet onderuit te halen. Veranderen zal de wereld sowieso, en volgens mij was verandering sowieso noodzakelijk, vanuit menselijk standpunt gezien.


Voormalig Tsjechisch dissident en latere volksheld Vaclav Havel omschreef Hoop als volgt (zie cartoon):
En ja, wanneer het mij totaal onmogelijk wordt gemaakt om mijzelf en mijn geliefden van levensonderhoud te voorzien zonder prik, dan ga ik wellicht ook voor de bijl. Maar ik zal er tegen strijden zolang ik kan. Niet omdat de prik geen voordelen kan hebben voor bepaalde groepen mensen, maar omdat ikzelf die liever niét in mijn lichaam wil.

En wel om volgende redenen.


 1. Wie 'ja' zegt tegen prik 1 & 2, wordt verondersteld ook 'ja' te zeggen tegen prik 3,4,5. Wie bijvoorbeeld geen derde prik wil, verliest ook de coronapas. We krijgen dus een jarenlang prikabonnement. Wat voor deal is me dat?

 2. Boosterprikken krijgen binnenkort 'updates', dus een gewijzigde mRNA-samenstelling, en de impact van die wijzigingen hoeven quasi niét getest worden door onafhankelijke instellingen, enkel door Pfizer en ModeRNA zelf. Terwijl een bedrijf als Pfizer de afgelopen jaren voor miljarden dollars gerechtelijke boetes kreeg, omwille van .... kwaadaardige misleiding van het publiek. En wat betreft die updates. Wat als men volgend jaar beslist om bij de prik meteen maar een cocktail in te steken die ook zou kunnen helpen tegen de griep, tegen een nieuw virus uit pakweg Timboektoe, tegen bepaalde kankers of tegen een ochtendhumeur? Gaan we dan wél inspraak krijgen? Geldt het voorzorgsprincipe dan wél? Gaan we dan mogen kiezen?

 3. De mRNAtechnologie voor respiratoire virussen is nagelnieuw, en het is intussen overduidelijk dat er tientallen extra ongewenste bijwerkingen op korte termijn mogelijk zijn, die men niet voorzien had.

 4. De bijwerkingen op langere termijn worden precies op geen enkele manier fatsoenlijk gemonitord. "Wat je niet ziet, bestaat niet", lijkt men te zeggen, zoals men dat in de vorige generaties ook zei over de impact van bijvoorbeeld tabak, asbest, PFOS, DDT, glyfosaat, enz. Dit is een gekende truuk van de industrie: "maximaliseer de voordelen en minimaliseer de nadelen", teneinde zoveel mogelijk poen te scheppen. Er zijn databases als VAERS en Eudravigilance, die als doelstelling hebben de ongewenste bijwerkingen van de prik op te lijsten. Maar: het is tijdrovend en technisch behoorlijk ingewikkeld om de bijwerkingen in te voeren, en de enige conclusie die beleid en farmabedrijven hieruit trekken is: "je kan onmogelijk een oorzakelijk verband bewijzen". Makkelijk zat, lijkt me dat.... En ook in tegenspraak met de belofte van de prikproducenten om streng te monitoren tijdens hun voorwaardelijk goedgekeurde prikperiode. Onafhankelijke instanties als de Nederlandse Buitenparlementaire Onderzoekscommissie, die hun eigen systeem van prik-getuigen hebben opgezet, worden dan weer geridiculiseerd in de Oude Media, en door prikpushers als MVR.

 5. De instanties die de prikken moeten controleren, zijn in mijn ogen niet onafhankelijk genoeg. Op Europees niveau hebben we het dan bijvoorbeeld over het Europees Geneesmiddelenagentschap, dat niet enkel vooral gesponsord wordt door de farma-industrie, maar ook geleid wordt door ex-lobbyisten van Big Pharma (cfr directrice Emer Cooke).

 6. De virologen die de prik promoten, zijn mijns inziens niét onafhankelijk genoeg. Zo zien we in België een zeer duidelijke geldstroom van vaccinverkoper Bill Gates naar de werkgevers van onder meer PVD, MVR, EV. Pfizer heeft onder meer een rechtstreekse financiële link gehad met NH.

 7. Goede en goedkope behandelmethoden worden stelselmatig geboycott, terwijl die wellicht honderdduizenden levens hadden kunnen redden. De ratio is duidelijk. Enerzijds wilden de grootste farmaproducenten hun eigen peperdure coronapillen kunnen verkopen, en anderzijds was er nooit ofte nimmer een spoedprocedure voor de vroegtijdige toelating van experimentele prikken goedgekeurd als men mocht aantonen dat medicijnen als Ivermectine en heel wat gevallen, en onder doktersvoorschrift, ook zeer goede resultaten kunnen voorleggen.

 8. De 'noodsituatie' wordt mijns inziens flink overdreven om iedereen richting spuit te dwingen. Een recent onderzoek maakte bijvoorbeeld duidelijk dat in Frankrijk in het rampjaar 2020 amper 2% à 5% van het totaal aantal gehospitaliseerden last had van covid. En de kans om te sterven aan covid is intussen gedaald tot op het niveau van een zware griep, jawel. We merken ook dat het tijdelijk opschalen van de zorg, door bijvoorbeeld meer IC-bedden vrij te maken, maar een kleine fractie kost van wat het huidige lockdown- en pasjesbeleid kost aan de samenleving.

 9. Heel wat onafhankelijke deskundigen spreken voorlopig hun wantrouwen uit naar massavaccinatie. Enerzijds omdat we hier te maken hebben met een sterk muterend respiratoir virus, en anderzijds onder meer omdat zij sterke bedenkingen hebben over de ongewenste effecten van het lichaamseigen produceren van gevaarlijke spike-eiwitten in de bloedbaan.

 10. Ik zie het laatste anderhalf jaar niks dan gebroken beloftes mbt het prikken. Het ging ons goed beschermen tegen besmetting. Niet dus. Het ging zorgen dat we oma niet langer konden besmetten. Niet dus. Een prikpercentage van 70% van de bevolking ging voldoende zijn. Nope. Het ging ons lang beschermen. Absoluut niet. Het zou enkel voor volwassenen zijn. Neen. Wat IS het langeretermijn plan hier eigenlijk? Wie zit hier nu eigenlijk aan de knoppen?

 11. Ik vertrouw nog altijd op mijn eigen immuunsysteem, en ben er rotsvast van overtuigd dat het doormaken van een corona-besmetting mij véél langere en duurzamere bescherming oplevert. Ik ben bereid dat risico te nemen.


Dergelijke opsommingen hoef je uiteraard niet aan te nemen. Maar als we het hebben over 'geïnformeerde toestemming', dan vind ik het wél belangrijk om verschillende stemmen te horen, en niet enkel die stemmen die betaald of zwaar beïnvloed worden door de spuitjes-industrie. En zolang het prikken niet verplicht is, behoud ik me het recht voor mij te informeren. Uiteraard vind ik het ook mijn burgerlijke plicht om niet zomaar te verwijzen naar onheilsprofeten, die in de prik een soort satanisch instrument zien, die mensen willoos zou maken, of wil uitroeien. Ik denk dat de waarheid véél simpeler is dan dat.


Onderstaand vind je enkele getuigenissen van onderzoekende medemensen, die momenteel behoorlijk monddood zijn gemaakt in de Oude Media, wellicht omdat hun perspectief de extreem grote winstmarges van Pfizer en ModeRNA, en van de beleggers erachter, in gevaar dreigt te brengen. En ook omdat hun visies het pasjessysteem onderuit halen, wat nochtans hét controle-instrument van de 21e eeuw is voor de machtigsten ter aarde; of daar dromen ze althans van.


Een boeiende compilatie van wetenschappers vind je hier. Ik sta niét in voor het waarheidsgehalte van alle beweringen, ook al zitten er heel wat gereputeerde wetenschappers bij, en hecht ik behoorlijk vertrouwen aan minstens een deel van hen.


Een jonge onderzoeker uit de VS lijst hieronder op hoe het onderzoek naar mogelijke langeretermijneffecten van (mRNA)prikken helemaal in het honderd is gestuurd, en wat voor dodelijke fouten we hiermee maken.


Een man belt live tijdens een teevee-uitzending, en maakt brandhout van het officiële coronabeleid in Oostenrijk. De broek van enkele officiële 'experts' zakt tot op de enkels.Voor wie zich wil informeren, zijn er nog heel wat andere deskundigen raad te plegen. Vaak zijn het mensen die gans hun reputatie op het spel zetten door het dominante "Iedereen aan de spuit"-discours kritisch door te lichten. Tegenwind, Dolores Cahill, Alexandra Henrion-Caude, Sucharit Bhakdi, Wolfgang Wodarg, Robert Malone, Michael Yeadon, Geert Vandenbossche, Jan Storms, Pierre Capel en zovele anderen zetten je aan om zélf te denken, en zélf te beslissen over je lichaam en dat van je geliefden. Ook al is het duidelijk dat de prik voor bepaalde risicogroepen een goede bescherming kan bieden tegen hospitalisering, althans op korte termijn. En zonder de negatieve bijwerkingen in rekening te brengen.


Rest ons nog de Angst. De angst voor de terreur die ongeprikten, derdeprikweigeraars en alle andere kritische burgers boven het hoofd hangt. Hoe daarmee om te gaan?


Ik geloof in deze héél sterk in het samenkomen in cirkels van gelijkgestemden, om elkander daar te (h)erkennen in onze gevoelens, in ons niet-weten, in onze keuzes, en elkaar daadwerkelijk bij te staan in de grimmige periode die er nog aankomt. En daarnaast is er nog dat spirituele, of als je wil, existentiële appèl, om in je kracht te blijven staan, en het menselijke te blijven uitdragen. Wat er ook komt.


Onderstaand filmpje vind ik daarbij behoorlijk inspirerend.We hebben veel moed nodig in deze tijden. Maar: hoe donkerder de tijden, hoe feller onze lichtjes schijnen. Geprikt of niet. Links of rechts of midden. Met of zonder diploma's. Professor, trucker, poetshulp, kapper of werkloze.


Laten we voor elkander zorgen, en onze fierheid bewaren, welke keuzes we ook maken. In Waarheid, Schoonheid, Liefde en Vrijheid.


Ik ga er alvast voor. Jij ook?

Comments


bottom of page