top of page

Prikdwang: Onze politici staan intussen met de broek op de enkels

November wordt de maand van de 'electorale zelfmoord' van een aantal politici, in binnen- en buitenland.


Dat er een duidelijke internationale politieke agenda zit achter de tirannie tegen ongeprikte medeburgers is overduidelijk. Men wil duidelijk iédereen aan de spuit, zonder uitzondering. Vanaf januari ook de vijfjarigen, en enkele maanden erna wellicht iedereen ouder dan zes maanden. Wie vervolgens een derde, vierde, vijfde prik weigert, verliest ook de toegang tot een groot deel van het maatschappelijke leven: horeca, cultuur, onderwijs, werk, sport, enz.


En ja, natuurlijk wordt in ieder land afzonderlijk de indruk gewekt dat het hier gaat om nationale analyses, en nationale besluitvorming. En er zit ook wel wat speling op in de nationale coronabeleiden, en vooral op de timing ervan. Maar de meeste 'discussies' zijn echter nep, want de uitslag ligt maar al te vaak op voorhand al vast. De ordewoorden van 'hogerhand' worden scrupuleus opgevolgd.


Vergeet ook niet dat iedere nationale GEMS-raad een vertegenwoordiger heeft van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), en dat die een zeer duidelijke boodschap meegeeft: iedereen moet aan de spuit. Ook niet zo verwonderlijk wanneer je weet dat het prikbeleid van de WHO voornamelijk gecoördineerd wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation en de GAVI, twee extreem machtige privé-groepen, die iedere dag machtiger worden....dankzij hun miljardenbeleggingen in onder meer Pfizer en ModeRNA. En die groepen zitten in een web van nog heel wat meer financiêle belangengroepen, die intussen meer geld én politieke macht bijeenschraapten dan de meeste overheden. Dàt is namelijk het verhaal achter de zogenaamde 'neoliberale globalisering', waarbij steeds meer macht verschuift naar het grootkapitaal en de nationale soevereiniteiten niet langer gelden. Dat weet intussen iedereen. Maar dit terzijde.

De komende weken wordt het allemaal "2G" wat de klok slaat, daar mag je zeker van zijn. 2G staat dan voor het finale uitsluiten uit een belangrijk deel van het maatschappelijke leven van wie zich niet wil laten prikken. Zelfs met een test kom je dan nergens meer binnen.


Het Laatste Nieuws liet haar lezers zelfs al stemmen over het opsluiten van ongeprikten thuis. Zover zijn we intussen al afgedaald...


De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Hugo De Jonghe stelt de 2G-maatregel voor als 'onvermijdelijk' en 'noodzakelijk'. Complete onzin natuurlijk, want ook geprikten worden massaal besmet tijdens tal van activiteiten.


Frank VDB perfectioneert het politieke spel verder door te stellen dat het OF 2G wordt, OF een sluiting van horeca en cultuur. Je moet maar durven, zeker omdat daar geen enkele wetenschappelijke grondslag voor is.


Vice minister Petra De Sutter sputtert vandaag nog wat tegen, en oppert dat 2G één en al discriminatie is. Dat was het CST natuurlijk ook al, maar laten we dat even door de vingers zien. Zij kan zich wél akkoord verklaren met mondmaskers voor de allerkleinsten, en mondmaskers voor de geprikten in de horeca, en quasi verplicht telewerk, maar 2G is voor haar, gelukkig, een brug te ver. Maar hier begint dan haar politieke spreidstand, en die van haar partij.


De macht smaakt immers zoet, en de orders 'van bovenaf' zijn overduidelijk: iederéén moet aan de prik. Hoe help je dan mee die orders uitvoeren, en al zeker in een regio waar al meer dan 9 op 10 volwassenen zijn geprikt, en ongeprikte covidgehospitaliseerden maar een klein onderdeel uitmaken van de ziekenhuisbezetting?

Om zichzelf uit de wind te zetten, lijkt Minister De Sutter, samen met meer en meer ongemakkelijk wriemelende opinieleiders, dan maar een lans te willen breken voor een vaccinatieplicht. Maar die komt er dus duidelijk niét, hé. Je kan daar wel een debat rond hebben, maar discussies in het buitenland tonen overduidelijk aan dat een prikplicht simpelweg niet tot de mogelijkheden behoort.


Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de prikken die worden toegediend slechts voorwaardelijk en via spoedprocedure zijn goedgekeurd, en dus absoluut vrijblijvend moéten zijn. Een eventuele definitieve goedkeuring komt er niét voor 2023. Al wie voor die datum de prik wil verplichten, kan wellicht mogelijks persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor prikschade. En die schade...nou....die is er wel degelijk, en nog geen klein beetje. Dat krijgt nog een staartje.

Daarenboven bestaat er nog zoiets als de internationaal erkende Code van Neurenberg, opgesteld na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, die expliciet stelt dat je medische experimenten (en dat zijn de huidige prikken wel degelijk) nooit verplicht mag stellen, op straffe van zeer zware straffen voor de uitvoerders ervan.


Daar sta je dan, met de broek, of rok, op de enkels. Je wil absoluut geen 2G, je mag geen prikplicht afdwingen, maar de orders van de broodheren achter de schermen zijn duidelijk: iederéén moet zo snel mogelijk aan de spuit.De edicten van de GEMS adviesraad lekten zonet, en daar staat duidelijk in dat zij willen dat er een 2G beleid komt, en dat al binnen enkele weken, ook al slaat dit epidemiologisch werkelijk nergens op.


Dezelfde broodheren als die van Hugo De Jonghe en FVDB zetten hier duidelijk stevige druk, en in het geval van de leden van de GEMS is dit weer niet zo moeilijk. Wie van hen durft bijvoorbeeld ingaan tegen de WHO-verantwoordelijke, maar ook, tegen GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation, waarvan een belangrijk deel financieel afhankelijk van is? En er zijn nog een aantal internationale spelers die die 2G-regel, en vooral ook het pasjessysteem absoluut willen aanhouden. Informele druk en lobbyvuurkracht vanuit industriële en financiële belangengroepen is er altijd al geweest, maar nu wordt het echt wel wat wanstaltig en obsceen.


En misschien.... komt op deze manier de aap uit de mouw. De agenda van de broodheren die het prikbeleid influisteren aan politici als De Jonghe, FVDB, maar ook aan Petra De Sutter, en aan de belangrijkste leden van GEMS, heeft duidelijk een hele strikte timing. Men wil echt zo rap als mogelijk iedereen aan de prik, en men wil het politieke voetvolk hiervoor laten overgaan tot de meest gore dreigementen en terreur, tot zelfs naar onze kleinsten toe.


Anderzijds merken we, dat meer en meer volk begint te morren. Tegen die ellendige haast en tegen die absurde uitsluitingsregels. Tegen mondmaskers vanaf het vierde leerjaar, tegen het wurgen van de horeca, tegen dat verschrikkelijke telewerk, tegen al die loze beloftes, tegen de behandeling van onze bejaarden, tegen prikken die duidelijk niet goed werken en geen besmetting tegenhouden, etc. Tegen de dictatuur van een groepje virologen met véél te veel belangenconflicten. Een ander coronabeleid is mogelijk én noodzakelijk, en dat beginnen steeds meer burgers te beseffen. In binnen- én buitenland.


Dus hier komt de lakmoestest: gaan onze politici nu eindelijk luisteren naar de burgers, die al zoveel opofferingen deden en nog steeds staan voor een warme samenleving, of gaan ze koppig richting hun electorale zelfmoord? Aan hen de keuze. Of staan sommigen onder hen zodanig onder dwang dat ze wel moéten kiezen voor 2G en verdere ontmenselijking? Worden sommigen onder hen gechanteerd, bedreigd om een agenda te volgen die politiek onmogelijk te verdedigen valt? Ik zou alvast niet in hun schoenen willen staan.


Dit coronabeleid loopt op haar einde... We gaan hier mee leren leven. En dan komen er nog heel wat uitdagingen aan. Het redden van onze democratie en grondrechten bijvoorbeeld. Het redden ook van ons milieu en onze samenleving uit de greep van een aantal groepen die véél te rijk en véél te machtig zijn geworden.


Wordt ongetwijfeld vervolgd (in beide betekenissen van het woord).


Enne....deze zondag kunnen we onze stem rond 2G en coronapas nog eens luid laten horen, zie!

Liefde en Woede

Steven


コメント


bottom of page